2021 års klimatresultat är här med fortsatt minskade utsläpp!

Även i år har vi anledning att fira! Vi fortsätter att minska våra koldioxidutsläpp även under 2021, trots att vi nu mäter fler aspekter än tidigare. Under 2021 minskade vi bolagets Co2-utsläpp med ytterligare 30 procent eller 858 ton Co2, från 2 886 till 2 027 ton Co2.

Dessförinnan, under perioden 2010–2020, sänkte vi våra utsläpp med 70 procent. Det är en otrolig minskning, även om vi fick en extra skjuts i slutet av pandemins effekter så som färre resor.

Vår verksamhet inkluderar många olika aspekter som rör våra kontor, restauranger och fysiska casinon. Förutom tjänsteresor, material, logistik och energiförbrukning mäter vi nu även påverkan från livsmedel och IT. Dessutom har vi utökat de olika områdena så att de omfattar fler delar av vår verksamhet som tidigare varit svåra att mäta, till exempel hotellnätter, IT-utrustning och livsmedel.

Därför är det extra kul att vi fortsätter att ligga på låga utsläppsnivåer nu när vi tar sikte på klimatneutralitet och Science Based Targets (vetenskapligt baserade mål).

Nya utmaningar efter pandemin

Svenska Spel har arbetat med miljö- och klimatfrågor i många år, alltid med ambitionen att sänka våra Co2-utsläpp så mycket det går. Utsläppsminskningarna som skett genom åren beror framför allt på stora energieffektiviseringar i hela organisationen, stora minskningar av material i kombination med ökad digitalisering, kravställning i våra upphandlingar m.m.

Vi har även gått igenom en intern beteendeförändring som en direkt följd av hemarbetet under pandemin. Det är en förändring som, trots allt, medfört positiva effekter för oss som företag. Så pass stora effekter att vi faktiskt landade på den 70-procentiga Co2-minskningen.

En viktig förutsättning för hela vårt miljö- och klimatarbete har varit det moderna synsätt och mod som Svenska Spel som arbetsgivare visat, i synnerhet sedan pandemin startade. En stor tillit till medarbetarna i kombination med bland annat bidrag till hemmakontor har gett oss ett nytt synsätt gällande vårt arbete och vår arbetsplats, ”hos oss gör vi jobbet där det passar bäst”.

När samhället nu öppnat upp och vi kan återgå till kontoren igen ser vår utmaning framåt helt annorlunda ut.  I stället för att minska vår påverkan handlar mycket framöver om att vi helt enkelt inte får falla tillbaka i våra gamla beteenden igen.

Ett tydligt exempel är att vi har bevisat att vi klarar att bedriva vår verksamhet utan att resa i större utsträckning, vi klarar det mesta alldeles utmärkt via distansmöten. Vi sparar tid, och många upplever att de blivit mera effektiva i sin yrkesroll och att flexibiliteten i det digitala arbetssättet är fantastisk.

Men, självklart är det fantastiskt att få ses på riktigt också. Efter två dagars konferens med kollegorna i veckan är det så tydligt hur mycket vi saknat att ses på riktigt.

Det handlar i slutänden om balansen och prioriteringarna. Man kanske inte måste resa varje vecka för att man alltid gjort det, eller för att medarbetarna finns på olika orter. I stället kan vi ses vid väl valda tillfällen och då passa på att få mycket gjort som vi inte gör lika bra på distans. Känner vi dessutom varandra har ju distansmöten visat sig vara ett alldeles fantastiskt verktyg där det mesta är möjligt. Allt för att behålla de nya beteenden som inte bara sparar klimatet, utan även tid och pengar.

KARIN GRANATH
Hållbarhetsspecialist

ROBERT TIDBLOM
Hållbarhetskoordinator