Vårt miljöarbete

Vi arbetar strategiskt och långsiktigt för att genomföra stora miljömässiga besparingar. Varje år görs en omfattande klimatrapport, där vi mäter vår totala klimatpåverkan. Här följer några exempel på hur vi arbetar för att bevara vår miljö.

För att minska vår miljöpåverkan har vi bland annat:

 • Vi har fyra fokusområden på tema miljö: tjänsteresor, material, energi och godstransporter. Det är inom dessa områden som bolaget har sin största miljöpåverkan, och det är här vi kan påverka mest.
 • Vårt mål är att Svenska Spel ska sänka bolagets Co2-utsläpp med 50 procent mellan år 2010 och 2020.
 • Vi har ett miljöråd med representanter från organisationen. Miljörådet har regelbundna möten och beslutar om miljöaktiviteter för att stötta vårt långsiktiga mål.
 • Varje år görs en omfattande klimatrapport där vi mäter vår totala klimatpåverkan. Vi gör den i samarbete med Tricorona Climate Partner.
 • Från och med 2017 är Svenska Spel med och bidrar till flygbranschens omställning till fossilfritt flyg.
 • Svenska Spels kontor i Solna är miljöcertifierat av BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Med BREEAM är det möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod.
 • En omfattande energikartläggning genomfördes 2017 av de fastigheter vi äger (huvudkontoret i Visby samt Casino Cosmopol i Stockholm).
 • Triss är en av våra mest folkkära produkter. År 2017 gjordes en livscykelanalys (LCA) på lotten för att beräkna dess miljöpåverkan från ax till limpa.
 • För att spara in på flygresor (bland annat mellan våra kontor i Visby och Solna) har vi investerat i cirka 40 videokonferensutrustningar. Svenska Spel var tidiga med att använda sig av videomöten istället fysiska möten som kräver transporter.
 • Vi reser med elbuss till och från Bromma flygplats.
 • Sedan många år ställer vi miljökrav i våra upphandlingar. Utifrån miljörisk, upphandlingens storlek och produktens art bedöms vilken nivå kraven får.
 • För att minska på taxiresor kan medarbetarna låna SL-kort på kontoret i Solna, och istället åka kommunalt.
 • För att minska på de korta bilresorna i Visby finns det lånecyklar tillgängliga för medarbetarna.

Vår klimatpåverkan

Klimatredovisning Svenska Spel 2019

Redovisning till FN Global Compact