Maria Zillén

Maria Zillén är ekonom och har arbetet på Svenska Spel i Visby i åtta år. På Ekonomiavdelningen har hon haft ett antal olika roller, bland annat teamledare och sektionschef. Sedan ett halvår tillbaka är hon gruppchef på Svensk Spels Kundserviceavdelning.

Vad tycker du utmärker Svenska Spel som arbetsgivare?
Det är främst trivseln och den familjära stämningen – jag har trivts jättebra sedan första dagen här på bolaget mycket tack vare en inspirerande mix av alla kollegor. För mig är det viktigt att ha roligt tillsammans, då gör man ett bra jobb. Jag uppskattar också vår koppling till idrotten. Jag har spelat innebandy på elitnivå här på Gotland och älskar – liksom de flesta av mina kollegor – idrott och då blir det extra roligt att vi har produkter som har koppling till idrott och att vi är en av landets största idrottsponsor.

Vilka utmaningar har du och dina kollegor i ert arbete på Kundservice?
För mig handlar det om att varje dag bidra till och ge förutsättningar för oss på Kundservice att leverera bästa tänkbara service åt kunden. De som kontaktar oss ska uppleva att de blir bemötta med lyhördhet och respekt och vår ambition är givetvis att alla ska vara nöjda med bemötandet de får av oss per telefon, mejl och sociala medier. Jag är väldigt stolt över mina medarbetare, det jobb vi gör och den inriktning bolaget har på ansvaret. Kundservice har byggt upp en enorm kompentens om såväl våra spel som spelansvaret. Det handlar till stor del om att visa omtanke och förståelse för vad det är kunden vill ha och behöver av oss. Det är naturligt för oss att vara tillgängliga, omtänksamma och engagerade i varje möte med kunderna dygnets alla timmar.

Du har provat på olika roller på Svenska Spel. Hur ser du på dina utvecklingsmöjligheter inom företaget?
Jag uppskattar verkligen den kultur vi har som uppmanar till utveckling, antingen att utmana sig i den egna rollen eller – om möjligheten finns – genom annan tjänst internt. För mig blev gruppchefsrollen på Kundservice ett naturligt steg då jag, i dialog med min chef, visat intresse för ledarskap och framförallt det fantastiska att få jobba med en grupp och vara med och skapa klimat där vi gör varandra bäst. Det är även utvecklande att tillhöra en ledningsgrupp inom avdelningen Kundprocesser och Tjänster, där vi med olika kompentens och ett uppmuntrande klimat kan vinna mycket i arbetet att påverka företagets och sektionens utveckling.

Erbjuder företaget dig några förmåner som du uppskattar?
Vi har ett generöst friskvårdsbidrag, där jag framförallt uppskattar att vi får startavgiften för motionslopp betald. Träningen är viktig för mig, det ger balans mellan fritid och jobb. Sen uppskattar jag den subventionerade lunchen och den egna matsalen i Visby. Den bidrar till gemenskap på jobbet, det blir en naturlig mötesplats för alla där vi möts över avdelningsgränserna.