Jakob Uddeholt

Jakob Uddeholt är samordnare på Riksidrottsförbundet och leder förbundets arbete mot matchfixning – en tjänst som finansieras av Svenska Spel. Jakobs största utmaning i arbetet är att nå ut till idrottsrörelsen med förebyggande information.

Hur bedrivs arbetet mot matchfixning?
Arbetet bedrivs såväl strategiskt som operativt, och båda delarna är helt beroende av samverkan mellan olika aktörer. Det främsta forumet för samverkan är Matchfixningsrådet som leds av Spelinspektionen. Det består av deltagare från Regeringskansliet, Polisen, Åklagarmyndigheten, Spelbranschen och Idrotten. Syftet med samverkan mellan olika aktörer är att vara en gemensam kraft i arbetet mot problemet. Från Riksidrottsförbundets sida handlar det om att företräda idrottens intressen i denna samverkan, och upprätthålla en stark motståndskraft mot problemet med stöd till de olika idrotterna

Vilket ansvar har spelbranschen i arbetet mot matchfixning? Och vilket ansvar har Svenska Spel?
Ett stort ansvar. I och med att matchfixning är ett problem för idrotten men som är relaterat till spelbranschens tillhandahållande av spel på idrottens produkt.  Svenska Spel har kanske också ett särskilt stort ansvar som statligt bolag att ännu mer verka utifrån ett samhällsperspektiv.

Hur fungerar samarbetet med Svenska Spel?
Mycket bra! Svenska Spel är en omtyckt partner för flera olika aktörer inom idrotten, som i såväl strategiskt som operativt arbete visar att de vill få bukt med problemen. De är en aktiv och närvarande aktör i samverkansforum och dedikerade i att hjälpa idrotten i allt från det förebyggande till det utredande arbetet.

Hur påverkar matchfixning idrotten?
Matchfixning är ett av idrottens absolut största hot. Det skapas misstro mot resultat, det ger öppning för grov kriminalitet inom idrotten och det riskerar att bryta ner idrottsutövare såväl moraliskt som ekonomiskt.

Vilken är den vanligaste missuppfattningen om matchfixning?
Att det endast är ett problem för fotbollen. Tyvärr sträcker sig problemet över flera idrotter och riskerna finns för i princip alla.

Hur väl har Sverige lyckats samordna arbetet mot matchfixning, tycker du?
Jag tycker att arbetet med upplysningen om problematiken har kommit långt, tack vare aktörer som Riksidrottsförbundet, Polisen och Svenska Spel. Även samverkansarbetet har utvecklats under några år, vilket inneburit att vi har med oss alla nödvändiga aktörer i arbetet, inklusive spelbolagen. Det som jag upplever saknas fortfarande är de riktigt starka verktygen för att generera resultat i form av påföljder, ett arbete som alla behöver jobba med.

Foto: Fond & Fond