Anders Håkansson

Anders Håkansson är lektor i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende – en tjänst på Lunds universitet som finansieras av Svenska Spel. Syftet med tjänsten är att bedriva forskning kring behandling av spelberoendeproblematiken. Parallellt med det har Region Skåne etablerat en mottagning för patienter med spelberoende. Ambitionen är att ge god vård och genom forskningen kunna utveckla metoder som kan användas för att förebygga spelberoende.

Anders Håkansson kommer att fokusera sin forskning på de preventiva åtgärderna. Spelberoendeforskning är ett relativt ungt ämne inom forskningsvärlden
– Det är viktigt att vi arbetar på flera fronter liksom man gjort med alkohol och droger. Vi behöver bli bättre på att hitta tidiga tecken på spelberoende och identifiera riskgrupper så att vi i framtiden kan rikta olika förbyggande åtgärder mot olika personer/ grupper, säger Anders Håkansson.

Vilken vision har ni med forskningen ni bedriver?
– Vår vision är att vi har ett fungerande system med evidens för åtgärder. Vi har nationella riktlinjer för alkohol och droger för både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, men vi vet inte riktigt vad som funkar för spelberoende, tyvärr. Men därmed inte sagt att inget funkar. Vi har lovande kbt-behandling både individuellt och i grupp som har hjälpt många. Men mer systematiska studier behövs, det är fortfarande för få och för spretiga studieresultat.

Hur ser prognosen ut för er att kunna hitta metoder som fungerar? Hoppas ni att ni en dag hittar ”spelberoende-genen”?

– Prognosen är betydlig bättre för spelberoende än andra substansberoenden så det ser lovande ut ur det perspektivet, vi har gott hopp om att lyckas. Vi vet ju att det finns ett klart samspel mellan det biologiska arvet och det sociala arvet och miljön.

När tror du vi kan se resultat av er forskning?
– Svårt att svara på, men om cirka fem år skulle jag tro.

Hur ser den svenska forskningen ut i en internationell jämförelse?
– Sverige är ett av de länder som av tradition har forskat inom det här, det är det inte alla länder som gör. Men det är ett ungt ämne hos oss. Kanada, till exempel, har relativt betydande forskning för oss. Andra som är långt framme är Frankrike och Spanien. Forskningsdagen som Svenska Spel ordnar varje år innehöll många lovande projekt i år, framför allt syftar jag på bredden i projekten där man tittar både på behandling och på att bättre förstå mekanismen bakom problematiken.

Hur är din dialog med Svenska Spel?
– Den kontakt jag har haft med Svenska Spel har varit extremt god. Jag upplever ett jättestort engagemang från deras sida där man ser forskning som en del av sitt ansvar.