Framåt för en långsiktigt hållbar utveckling

Vårt uppdrag är att bedriva spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Det absolut viktigaste området inom hållbar utveckling för oss är spelansvaret. Det visar också den analys vi gjort av våra intressenters syn på vår verksamhet. Generellt ställer våra intressenter högre krav på oss än andra bolag när det gäller eftersom vi är statligt ägda.

I Vår Spelplan berättar vi mer om allt arbete som vi bedriver inom hållbarhet.

Här kan du läsa om hur vi jobbar med vårt spelansvar.