Svenska Spels forskningsråd

Spelforskning är ett relativt ungt forskningsområde i Sverige vilket gör att det saknas forskning inom området både här i Sverige och internationellt. Därför inrättade vi 2010 ett forskningsråd.

Genom forskningsrådet vill vi öka kunskapen och insikten om spelproblemen och hur man bäst förebygger problemen. Genom vårt forskningsråd delar vi årligen ut 5 miljoner kronor till forskning om spel och förebyggande insatser mot spelproblem. Första utlysningen skedde våren 2011. Idag stöttar vi totalt tolv projekt på olika högskolor och universitet.

Rådet består av erfarna forskare och representanter från samhällsintressen. De bedömer inkomna ansökningarna utifrån vetenskaplig kvalitet och samhällelig relevans. I sitt arbete utgår de från forskningsrådets arbetsordning.

Varje år presenteras forskningsresultaten på Forskningsdagen, härnäst 9/10. Läs mer här

Här listas samtliga projekt som Svenska Spels forskningsråd har bidragit med medel till (öppnas i pdf).

Ansök om medel
för forskning

Ansökningsvillkor
Anvisningar
Ansök här (sista ansökningsdag 30 april 2017)

Forskningsanslag 2016 (pdf)

Kontakt utlysning 2017

Vid frågor om ansökningar och ansökningssystemet,
mejla Mia Sundelin på CAN.

Vid frågor om Svenska Spels forskningsråd, ring 010-120 32 76
eller mejla Karin Granath.

Forskningsdagen 2016

Forskningsdagen 2016