Svenska spelmarknaden växer trots orolig omvärld

Till vänster: Fördelning av svenska nettospelintäkter mellan delmarknader 2022.
Till höger: Svenska spelmarknadens nettospelsintäkter 2019-22 i miljarder kr samt årlig tillväxt i procent.

Året 2022 blev inte som någon hade förväntat sig. Precis efter att vi trodde att coronapandemin var bakom oss, så bröt Ryssland in i Ukraina.

Handeln påverkades på olika sätt, där dagligvaruhandeln ökade kraftigt medan tillväxten för sällanköpsvaruhandeln var mer blygsam. Triss blev folkets favoritprodukt och var den mest sålda varan under 2022.

Enligt Spelinspektionen växte den legala svenska spelmarknaden med 5 procent under 2022, vilket är i paritet med tidigare års tillväxttakt. Den totala nettospelintäkten uppgick till cirka 27 miljarder kronor.

Störst tillväxt hade marknaden för kommersiellt onlinespel och vadhållning, som ökade med 6 procent. Spelandet online ökade samtidigt som spelandet i butiker och hos ombud minskade, en förflyttning som förstärktes under covid-19 och fortsatt efter pandemin.

Sverige är det land i Europa där störst andel av det totala spelandet sker online. Många länder med betydligt större spelmarknader, sett till intäkter, såsom Spanien, Italien, Tyskland och Frankrike har en relativt låg andel spel online (1). Online-kanalen – det vill säga spel via mobil och dator – är det som driver tillväxten inom branschen. Därför är det troligt att tillväxten i Sverige framöver blir något lägre jämfört med övriga Europa, eftersom den svenska spelmarknaden redan har så hög digital mognad.

Under 2023 förväntas hushållen bli ännu fattigare när priserna stiger snabbare än lönerna. Men konsumenterna brukar prioritera småskalig vardagslyx när de inte har lika mycket pengar att spendera. Andelen av hushållens inkomst som går till spel har historiskt varit låg, strax över 1 procent. Det talar för att den svenska spelmarknaden inte kommer drabbas negativt i samma utsträckning som många andra branscher, vilket även visat sig vid tidigare lågkonjunkturer.

(1) Källa: The European Gaming and Betting Association (EBGA).

PETTER ANDERSSON & CARL BECKMAN
omvärldsanalytiker, Svenska Spel