Nolltolerans mot trakasserier – alla ska känna sig välkomna

Stockholms kasinochef Thérèse Liljeqvist bloggar om värdet av nolltolerans för att alla, både besökare och medarbetare, ska känna sig välkomna på Casino Cosmopol.

”Givetvis måste alla chefer stävja all form av trakasserier och stå upp för de värderingar vi har i vårt företag. Om någon av cheferna i min organisation skulle låta sexistiska eller rasistiska ”skämt” av passera, eller – ännu värre – själv fälla sådana kommentarer, skulle jag aldrig tolerera det.” Stockholms kasinochef Thérèse Liljeqvist om värdet av nolltolerans för att alla, både besökare och medarbetare, ska känna sig välkomna på Casino Cosmopol.

I förra veckan såg jag ett inslag i TV4:s Nyhetsmorgon, som fick mig att känna stolthet över hur vi jobbar inom Casino Cosmopol.

Inslaget handlade om en Saco-rapport om trakasserier på arbetsplatsen. Rapporten visar att 7 av 10 akademiker anser att främlingsfientligheten i samhället har ökat de senaste fem åren, att 40 % anser att det skulle vara problematiskt för någon att komma ut som homosexuell bland kollegorna och att 55 % inte tror att chefen skulle reagera och agera på någon som drar rasistiska och sexistiska skämt på arbetsplatsen.

Inom Casino Cosmopol är vi oerhört tydliga med att vi har nolltolerans vad gäller all form av trakasserier och kränkande särbehandling och det gäller såväl personal som våra gäster. Så här har vi uttryckt det på vår hemsida: På casinot ska alla känna sig välkomna och trivas utan risk för att bli förolämpad eller trakasserad. Vi tillämpar nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling, detta gäller såväl gäster som personal. Casinots personal har rätt att avvisa personer som beter sig olämpligt.

Om en gäst uppträder olämpligt genom att uttala sig nedlåtande eller kränkande till någon personal, avvisas den personen omedelbart. Först efter en ursäkt är man välkommen tillbaka igen.

Det här är något som jag är noga med att förklara för alla nyanställda dealers – det har jag möjlighet till, eftersom jag träffar varenda en av dem över en lunch, innan de kliver ut på spelgolvet för att göra sitt första arbetspass. Jag förklarar att det inte är okej att tänka ”det var väl inte så farligt”, eller ”det där var ju inget mot där jag kommer ifrån”, eftersom vi har många dealers som kommer från andra länder, där man kanske i mycket större utsträckning får stå ut med kränkningar.

I Saco:s utredning framgår att man inte har fullt förtroende för sin chef när det gäller att tillrättavisa en person som till exempel drar ett sexistiskt eller rasistiskt skämt och det tycker jag är under all kritik. Givetvis måste alla chefer stävja all form av trakasserier och stå upp för de värderingar vi har i vårt företag. Om någon av cheferna i min organisation skulle låta ”skämt” av det slaget passera, eller – ännu värre – själv fälla kommentarer som anspelar på rasism eller sexualitet, skulle jag aldrig tolerera det.

Att känna tillhörighet i ett nytt land och ett nytt samhälle innebär så mycket mer än att bara lära sig ett språk och skaffa sig ett jobb. Jämställdhet är en av de viktigaste delarna när vi pratar integration. Vill man skapa ett inkluderande samhälle, måste man agera.

Därför är vi extra stolta på Casino Cosmopol i Stockholm över vår mångfald och att vi redan har kommit så långt i den så viktiga integrationen. Mångfald innebär så mycket mer än etnicitet. Det handlar om att samma rättigheter och skyldigheter ska gälla för alla, oberoende av varifrån man kommer, sexuell läggning och förmåga. Vi vet hur vi ska introducera och inkludera nya medarbetare från andra länder.

Bland de ca 450 personer som har sin arbetsplats på casinot på Kungsgatan 65 i Stockholm, har 55 % annan etnisk bakgrund än svensk. Även om fler än hälften kommer från ett annat europeiskt land, representerar medarbetarna över 80 olika länder. Med så många olika nationaliteter, kulturer och religioner under ett och samma tak, är tillvaron givetvis inte alltid rosenröd, men vår mångfald berikar verkligen. Både oss som jobbar här och våra gäster.

Det spelar ingen roll vilket land du härstammar från, eller vilken sexuell läggning du har. Jag vill ha en öppenhet och acceptans i organisationen. Beteenden som ryms i våra tre värdeord; tillgänglighet, omtänksamhet och engagemang har varken sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Värdeorden handlar om mänsklighet. Det gäller att få alla att inse det, och att leva värdeorden.

THÉRÈSE LILJEQVIST
kasinochef, Casino Cosmopol Stockholm