Matchfixning kan bara stoppas genom informationsdelning

Hur effektiva är spelbranschens metoder för att upptäcka och styrka misstänkt matchfixning? Ja, det beror på hur man ser på saken. Varje enskilt spelbolag har mer eller mindre effektiva verktyg och övervakningssystem som larmar när spelandet avviker från det normala, misstänkta personer spelar, oddsen rör sig utanför algoritmernas gränsvärden osv.

Men spelbranschen är en extremt fragmenterad marknad med mängder av olika aktörer som är spridda över hela världen. Och det finns ingen som har koll på helheten. Enligt mig är det den absolut största bristen i arbetet mot matchfixning. Dessutom finns en uppenbar risk att de enskilda spelbolagens vilja att anmäla misstänkta matcher markant skiljer sig och och att olika länders myndigheter hanterar anmälningar om misstänkt matchfixning på helt skilda sätt.

Svenska Spel är medlem i GLMS (Global Lottery Monitoring System) som övervakar, upptäcker och analyserar avvikande spel och odds för hela världens statliga spelbolags räkning. GLMS gör ett fantastiskt jobb och ligger varje år bakom att flera misstänkta matcher upptäcks och utreds i Sverige. Flera av de andra spelbolag som väntas söka licens i Sverige är medlemmar i en organisation med liknande syfte som heter ESSA.

Sedan har vi UEFA med sitt ”Betting Fraud Detection System”, som i samarbete med företaget Sportradar övervakar avvikelser på spelmarknaden i Allsvenskan, Superettan och Svenska Cupen.

Men den gemensamma bristen för GLMS, ESSA och UEFA är att de alla saknar tillgång till de faktiska transaktionerna hos spelbolagen i realtid (och högst begränsad tillgång till dem i efterhand). Vi har i dagsläget bara tillåtelse att överlämna dessa uppgifter till myndigheter. De övervakande organisationerna kan analysera hur oddsen rör sig, följa information om spelare i lagen samt matchbilder och dra sina slutsatser utifrån det. Men de har inte tillgång till information om spelen, vinsterna och kunderna på den aktuella matchen.

Jag skulle vilja se en spellagstiftning som ålägger alla spelbolag med licens att skicka sina transaktioner i realtid till en central övervakningsenhet, förslagsvis under den nya Spelmyndighetens paraply. Där ska alla transaktioner aggregeras, samköras och övervakas för att kunna upptäcka avvikande spelmönster.

Simultant med detta ska denna enhet även övervaka avvikande oddsrörelser hos alla världens spelbolag, självklart med fokus på de asiatiska bolagen. Spelbolagen skall möjliggöra att information om personerna bakom spelen är tillgänglig för utredande myndigheter.

En sammanhållande enhet med tillgång till spelbolagens transaktioner och koll på oddsrörelserna kan informera spelbolag, förbund och polis/åklagare om avvikelser i realtid. På det viset skulle vi få ett effektivt arbete utan fördröjningar och kunna säkerställa att våra kunder inte erbjuds suspekta spelobjekt.

För att spelbranschen ska bli än mer effektiv måste en dubbelriktad informationsöverföring mellan Spelmyndigheten och rättsvårdande myndigheter vara möjlig. Detta är dock inget som de enskilda spelbolagen kan påverka.

Jag ser det här som ett måste för att spelbranschen på allvar ska kunna dra sitt strå till stacken i kampen mot matchfixning. I en ny spellagstiftning bör detta regleras och i ett licenssystem behöver man tillsätta resurser för detta arbete. Snart har vi förhoppningsvis en ny lagstiftning på plats, där matchfixning verkligen blir ett brott. Då blir spelbolagens roll i att upptäcka, anmäla och bevisföra misstänkt matchfixning än viktigare.

Det är nu, med en ny lagstiftning, som vi har chansen att få till en effektiv och fungerande övervakning av spelet i den svenska licensmarknaden. Nu är det upp till bevis för lagstiftaren och spelbolagen om man verkligen vill ta upp kampen mot matchfixning på allvar.

PER CARLANDER
Chef Spelsäkerhet, Svenska Spel