Hela spelbranschen måste bilda front mot penningtvätt

penningtvätt

Anilla Brännström, chief compliance officer på Svenska Spel: ”Hela spelbranschen har en resa att göra för att ännu bättre motverka penningtvätt. Vi behöver gemensamt sluta upp och bilda front mot de kriminella aktörer som försöker utnyttja våra produkter och tjänster i brottsligt syfte.”

Den nya penningtvättslagen som träder i kraft den 2 augusti kommer att ställa höga krav på spelbranschen. Personligen ser jag stora likheter med de krav som redan idag ställs på finansiella institut, som banker. I det avseendet kunde jag önska att den nya lagen tog lite mer hänsyn till de specifika förutsättningar som spelbranschen har.

Men syftet med lagen är mycket bra. Att motverka penningtvätt är att bidra till ett bättre samhälle för alla. Det är något som varje seriös aktör på spelmarknaden bör anamma – för penningtvätt existerar självklart också i vår bransch. Det är inget vi kan blunda för.

Svenska Spel kommer att se till att regelverket mot penningtvätt följs hos oss. Men för detta krävs omfattande förberedelser:

För tre år sedan införde vi krav på att alla spel som läggs hos Svenska Spel ska vara registrerade. Det är nu en framgångsfaktor för att motverka penningtvätt. Vet vi inte vilka som spelar hos oss, så blir hela arbetet mot penningtvätt och terrorfinansiering ett slag i luften.

Det pågår en utveckling för att införa BankID för inloggning online. Vi räknar med att ha det på plats efter sommaren och kommer därefter successivt att avveckla inloggning med användarnamn och lösenord. När det gäller Vegas, så personaliseras redan nu samtliga värdebevis med namn, födelsedata och en text om att kvittot inte är ett bevis vid insättning. Dessutom kommer vi att förstärka lösenordskravet.

Våra ombud och affärspartners möter ju våra kunder i vardagen och kommer att förberedas för den nya penningtvättslagen på flera sätt. Tanken är att underlätta för dem så gott det går. Vi håller i detta nu på och tar fram en utbildning som sedan ska hållas för alla våra ca 20 000 spelsäljare samt 8000 partners under hösten. Även medarbetarna på Svenska Spel kommer att genomgå en webbutbildning.

I KYC-projektet, Know Your Customer, arbetar vi med att skaffa oss utökad kännedom om våra kunder i alla kanaler (Online, Ombud, Vegas). KYC-frågor tas fram som vi kommer att ställas till nya kunder i alla kanaler. Vi har genomfört kundtester för de olika kanalerna under maj för att få en uppfattning om hur kunderna uppfattar frågorna, för att säkerställa att de uppfattas på rätt sätt och landar bra hos kunderna.

Den nya lagstiftningen berör hela den svenska spelbranschen. Penningtvättsdirektivet, som den svenska lagen grundar sig på, gäller för hela EU. Det ska också framgå i kommunikationen. Vi arbetar därför för en branschgemensam kommunikation med SPER, Spelbranschens riksorganisation.

Detta är vad vi genomför just nu. Men hela spelbranschen, även de spelbolag som inte ingår i SPER, har en resa att göra för att möta kraven. Vi behöver gemensamt sluta upp och bilda front mot de kriminella aktörer som försöker utnyttja våra produkter och tjänster i brottsligt syfte. Spel ska självklart endast ske med schyssta pengar.

ANILLA BRÄNNSTRÖM
Chief Compliance Officer, Svenska Spel