Casinobranschen behöver ett mer jämställt ledarskap

Casino Cosmopols VD Per Jaldung vill se ökat jämställdhet i casinobranschen

Tärningen är kastad! Casinochefen i Stockholm, Thérèse Liljeqvist och VD för Casino Cosmopol Per Jaldung välkomnar fler kvinnliga chefer till casinobranschen.


Det har skett enorma förändringar med casinobranschen sedan jag började jobba i den 2002. Jag har följt utvecklingen inte bara som VD för Casino Cosmopol, utan även som ordförande för European Casino Association (ECA) med säte i Bryssel. Organisationen samlar fler än 900 europeiska casinon med mer än 70 000 anställda.
Och min bild är tydlig: Om landbaserade casinon även fortsättningsvis ska kunna erbjuda fantastiska gästupplevelser, måste de också klara av att attrahera de bästa medarbetarna – oavsett kön, etnicitet eller andra faktorer.

För att förstå den nuvarande situationen i vår bransch runt om i Europa, kan ett studiebesök i personalmatsalen på ett riktigt casino vara värdefullt. Där kan man tydligt se att våra företag redan ligger i framkant när det gäller mångfalden i personalstyrkan. Inom Casino Cosmopol har vi till exempel medarbetare från fler än 80 olika länder och förmågan att kunna tala med våra gäster på nästan vilket språk som helst är en väldig styrka.

För någon som funderar på att arbeta i vår bransch, verkar den kanske inte alltid så attraktiv. Det finns gott om föråldrade uppfattningar om casinon och penningtvätt, som om det vore som på Al Capones tid. Men dagens casinon är tvärtom moderna nöjesplatser under noggrann tillsyn.

Könsfördelning är en aspekt av mångfald som kan innebära ytterligare förbättringar av casinonmiljön. Uppfattningen om att casinobranschen domineras av män behöver brytas. En mer jämställd miljö kan locka fler kvinnliga besökare och göra det lättare att rekrytera fler skickliga kvinnliga medarbetare på en arbetsmarknad med hård konkurrens mellan företagen.

Jag vågar påstå att vi är på väg åt rätt håll med vår medarbetarpolitik på Casino Cosmopol. Den utmaning vi nu står inför i den landbaserade casinobranschen och i företag generellt, är att mångfalden och jämställdheten ännu inte sträcker sig till ledarskapet. För närvarande har vi vårt fokus på könsfördelningen. Casino Cosmopol har kommit upp till 36 procent kvinnor i chefsbefattningar inom företaget, men arbetar vidare för att nå målet – 50/50.

För att nå dit krävs ökad medvetenhet, målstyrning och mentorskap. Våra arbetsmetoder behöver anpassas till kvinnor i utveckling. Inom ECA lanserade vi förra året ECA Gender Diversity Initiative, som vill inspirera talangfulla kvinnor att sträva efter ledande positioner. Det stöd som våra medlemmar och samarbetspartners visat oss när det gäller initiativet, är mycket glädjande.

Vi vill ha medarbetare som är fortsatt stolta över att kunna erbjuda besökarna en så attraktiv, säker, och jämställd spelmiljö som möjligt, Det leder till att branschen får ett bättre rykte och att arbetsgivarvarumärkena för våra fina företag stärks. För att uppnå detta krävs att fler duktiga kvinnor tar plats i ledningsrummen.

PER JALDUNG

VD Casino Cosmopol
Ordförande i European Casino Association