Tillsammans motverkar vi matchfixning inom e-sport

Den 29 till 31 augusti deltog Dan Korhonen, chef sportsbetting och spelsäkerhet Svenska Spel, på International Esports Federation, IESF, konferens i Sydkorea. Dan deltog för att föreläsa om hur spelbolag tillsammans med e-sporten kan arbeta för att motverka matchfixning.

–Vi på Svenska Spel har ett starkt engagemang mot matchfixning. Att tala inför e-sportens främsta intressenter för att sprida kunskap om fenomenet och hur man från sportens sida kan jobba för att motverka matchfixning ligger i linje med det arbete som vi på Svenska Spel bedriver tillsamman övrig sport, säger Dan Korhonen.

Ett hundratal deltagare från hela världen var på plats för konferensen. Representanter från nationella förbund men även universitet, media, speltillverkare samt statstjänstemän fanns representerade.

– Jag känner att budskapet verkligen gick fram och samtliga representanter förstod allvaret och fick en ökad förståelse för hur förödande matchfixning kan vara för sporten. Flera deltagare var också mycket intresserade av att omgående starta arbetet från sina respektive håll för att motverka att fenomenet skall få fäste inom e-sporten. Vi kommer självklart stötta de organisationer som vill ha vidare vägledning på ämnet med de kunskaper och insikter som vi besitter tack vare vårt arbete på området samt från vårt nära samarbete med övrig sport, säger Dan.