Svenska Spel avslutar med ett starkt sista kvartal

Helåret avslutas med ett starkt sista kvartal som präglas av fortsatt hög tillväxt i mobilen, lansering av ett nytt poolspel, utökat liveutbud på sporten, samt nyheter inom nummerspelen. Försäljningen online växer kraftigt och framför allt försäljning i mobilen som ökar med 59 procent under fjärde kvartalet och 49 procent under helåret 2017. 

Nettospelintäkterna för fjärde kvartalet ökar till 2 481 MSEK (2 447), vilket är 1,4 procent högre än samma kvartal förra året. Resultatet 1 275 MSEK (1 301) innebär en minskning med två procent.

För helåret 2017 innebär det nettospelintäkter på 8 980 MSEK (8 993), vilket är något lägre än föregående år. Ökade kostnader för anpassningar till de nya regelverken AML och GDPR,  förberedelser inför ny spelmarknad, samt ökade kostnader för marknadsföring har bidragit till ett lägre resultat 2017 jämfört med 2016. Resultatet för koncernen är 4 709 MSEK (4 866), vilket är en minskning med 3,2 procent.

– Vi visar att det går att kombinera tillväxt och samtidigt ta ett tydligt spelansvar. Kunderna responderar positivt på de nyheter vi levererat under året och inom spelansvar ser vi allt fler som frivilligt stänger av sig eller pausar sig från spel. Per den sista december var cirka 20 000 kunder frivilligt avstängda från spel, säger Lennart Käll, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Under det fjärde kvartalet har Svenska Spel lanserat ett helt nytt poolspel, Oddset Challenge, och utbudet inom sportspel har även utökats när det gäller livespel. Till och med december har cirka 62 000 matcher och sportevent erbjudits jämfört med 21 000 matcher och sportevent samma period föregående år. Svenska Spel har även lanserat den största nyheten för Lotto på mer än tio år i form av Miljonregnet som ger ännu större chans att bli miljonär.

Svenska Spel har under kvartalet också bidragit till barn- och ungdomsverksamheten hos landets idrottsföreningar genom Gräsroten. 2017 har 486 474 kunder valt sin favoritförening när de spelat och därmed varit med och fördelat 50 miljoner kronor till 8 190 föreningar inom 71 idrotter.

– Vi står fortsatt starka som hela svenska folkets spelbolag och möter kundernas efterfrågan när det gäller spelupplevelse med ett utökat utbud och produktutveckling. Kunderna fortsätter att ge oss högt betyg i vårt nöjd-kund-index och vi har med bred marginal det högsta imagevärdet av spelbolagen, säger Lennart Käll.

Oktober – december i korthet

· Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 481 MSEK (2 447), en ökning med 1,4 %.
· Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 272 MSEK (1 297), en minskning med 1,9 %.
· Resultatet för koncernen uppgick till 1 275 MSEK (1 301), en minskning med 2,0 %.
· Rörelsemarginalen uppgick till 21,9 % (21,5).

Händelser under kvartalet

· Nettospelintäkterna online ökade med 25 procent, varav mobilen ökade med 59 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
· Nettospelintäkterna för Sportspel ökade med 23 procent på grund av ökat
utbud och lägre vinståterbetalning
· Lansering av Miljonregnet med ännu större chans att bli miljonär på Lotto.
· Lansering av Oddset Challenge, ett helt nytt poolspel på sport.
· Cirka 20 000 kunder var frivilligt avstängda från spel per den sista december
(föregående kvartal cirka 18 000).

Januari – december

· Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 8 980 MSEK (8 993), en minskning med 0,1 %.
· Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 705 MSEK (4 851), en minskning med 3,0 %.
· Resultatet för koncernen uppgick till 4 709 MSEK (4 866), en minskning med 3,2 %.
· Rörelsemarginalen uppgick till 21,8 % (22,2).

Se intervju med Svenska Spels VD Lennart Käll:

Här kan du läsa Bokslutskommuniké januari – december 2017.

För mer information kontakta:
Lotta Örtnäs, tf. presschef Svenska Spel,
010-120 78 27, lotta.ortnas@svenskaspel.se