Lennart Käll väljer att sluta som vd för Svenska Spel

Efter nära sju år som vd för Svenska Spel har Lennart Käll beslutat sig för att lämna sin tjänst. Uppdraget som Lennart Käll fick när han tillträdde som vd 2011 är genomfört och övergången till den kommande spellicensmarknaden utgör ett bra tillfälle att lämna över ansvaret för Svenska Spel till en ny vd. 

I mars 2017 presenterade den statliga spelutredningen sitt förslag på hur en licensmarknad på spel kan införas i Sverige. Enligt tidplanen ska en proposition till ny spellagstiftning antas i riksdagen i juni och träda i kraft den 1 januari 2019.

– Svenska Spel står inför en omreglerad spelmarknad och nya förutsättningar. Arbetet med att anpassa organisationen för den nya spelmarknaden pågår enligt plan. Vi är väl förberedda och ser positivt på att få konkurrera på lika villkor. Detta är ett bra tillfälle för en ny vd att ta vid och fortsätta utveckla Svenska Spel, säger Lennart Käll, vd Svenska Spel.

– Vi tackar Lennart för det mycket goda arbete han genomfört under sina sju år som vd. Svenska Spel – svenska folkets spelbolag – är väl förberett för den omreglering som förhoppningsvis träder i kraft vid årsskiftet. Rekryteringen av Lennarts efterträdare har startat och kommer att vara klar under våren, säger Erik Strand, ordförande Svenska Spel.

När Lennart Käll tillträdde som vd för Svenska Spel 2011 var uppdraget tydligt; positionera Svenska Spel som ett ansvarsfullt spelbolag och stärk positionen som ett upplevelsebolag med attraktiva spelprodukter och tjänster.

– Jag är stolt över det jag tillsammans min ledning och övriga medarbetare på Svenska Spel åstadkommit under min tid som vd. Vi har levererat på uppdraget från ägaren och visat att det som spelbolag går att kombinera ansvar och tillväxt. Svenska Spel står väl rustat för den nya spelmarknaden, säger Lennart Käll.

Lennart Käll har meddelat ordförande Erik Strand att han väljer att lämna Svenska Spel. Han kommer att övergå till egen verksamhet och styrelseuppdrag. Lennart Käll kvarstår som vd fram tills dess annat kommuniceras, dock som längst fram till sommaren 2018.