Svenska Spels upphandling av kommunikationstjänster slutförd

Svenska Spel startade hösten 2016 en offentlig upphandling avseende kommunikationstjänster då nuvarande avtal löper ut under 2017. Resultatet av upphandlingen är klart och besked har skickats ut till samtliga anbudsgivare.

– Vi har under upphandlingsprocessen haft förmånen att ta del av ett stort antal anbud av mycket hög kvalitet från några av Sveriges absolut vassaste byråer. Efter en intensiv process och noggrann utvärdering ser vi nu fram emot att teckna avtal med sex vinnande leverantörer, säger Joakim Mörnefält, Kommunikationsdirektör på Svenska Spel. 

Den leverantör som tilldelas kontrakt inom anbudsområdet strategisk och kreativ byrå Turspel är King Solutions KB, inom anbudsområdet strategisk och kreativ byrå Modervarumärket är det Bloomy Ideas AB, inom anbudsområdet strategisk och kreativ byrå Sport- och Nätspel är det Perfect Fools AB, inom anbudsområdet marknads-PR för Modervarumärket, Turspel, Sportspel, Nätspel och Casino Cosmopol är det Jung Relations AB, inom anbudsområdet designbyrå är det Happy Forsman & Bodenfors AB, och den leverantör som tilldelas kontrakt för anbudsområdet kommunikationsstöd inom Public Affairs och Corporate Communication är JKL AB.

Utvärderingen omfattade både pris och kvalitet. Den kvalitativa utvärderingen baserades på leverantörernas svar på för varje anbudsområde anpassade fiktiva uppdrag, som var och ett utvärderades utifrån tre kriterier. Den leverantör som erhöll den högsta poängen sammantaget för pris och kvalitet tilldelades avtalet inom respektive anbudsområde.

För mer information kontakta:

Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel 070-087 47 49.

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se

Documents

  Svenska Spel meddelar resultat av tilldelningsbeslut i upphandling av mediabyrå samt SEA- och SEO-tjänster

  Svenska Spel startade hösten 2016 en offentlig upphandling av mediebyråtjänster, samt tjänster avseende SEA (Search Engine Advertising) och SEO (Search Engine Optimization), då nuvarande avtal löper ut 2017. Resultatet av tilldelningsbeslutet i upphandlingen är klart och besked har idag skickats ut till samtliga anbudsgivare.

  – Resultatet av Svenska Spels upphandling avseende mediebyråtjänster samt tjänster avseende SEA och SEO är nu klart. Den leverantör som tilldelas kontrakt inom anbudsområdet Mediebyråtjänster är OMD Sweden AB, och den leverantör som tilldelas kontrakt för anbudsområdet Tjänster för SEA och SEO för samtliga Svenska Spels varumärken är Iprospect AB, säger Martin Sundberg, Chef Media och Kommunikation på Svenska Spel.

  Från och med idag den 31 mars inträder en tiodagars obligatorisk avtalsspärr under vilken tid Svenska Spel avvaktar med att kommentera resultatet ytterligare.

  Svenska Spel lyder under LOU (Lagen om offentlig upphandling) och nuvarande avtal löper ut 2017. Samtliga anbudslämnare informerades om tilldelningsbeslut i upphandlingen den 31 mars.

  För mer information kontakta:

  Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-0874749. 

  Photos

  Documents

   Svenska Spel genomför upphandling av mediabyrå och SEA- och SEO-tjänster

   Svenska Spel genomför en offentlig upphandling av mediebyråtjänster, samt tjänster avseende SEA och SEO, då nuvarande avtal löper ut. Svenska Spels bruttoinvesteringar i reklam under 2015 enligt TNS/Sifo RM var ca 345 MSEK. Upphandlingen ska vara klar till våren 2017. Avtalen löper över två år med option på förlängning med ytterligare två år (1+1).

   Svenska Spel har delat upp upphandlingen i följande två anbudsområden: 

   • Traditionella mediebyråtjänster vilket inkluderar planering, medieköp och uppföljning för Svenska Spels varumärken.  
   • Tjänster för SEA (Search Engine Advertising) och SEO (Search Engine Optimization)  för alla Svenska Spels varumärken. 

   – Som marknadsledare är det av största vikt att ligga i framkant gällande budskapsrelevans och kreativitet för att nå igenom bruset. Spelmarknaden står inför en omreglering och en spännande framtid väntar Svenska Spel. Vi är mycket nöjda med OMG som under snart 4 år visat sig vara en skarp partner och hoppas att vår framtida partner, oavsett vem det blir, vill fortsätta hjälpa Svenska Spel att sätta en hög standard i den nya spelmarknaden, säger Martin Sundberg, Chef Media och Kommunikation på Svenska Spel.   

   Nuvarande avtalsparter för båda anbudsområden är OMG.  

   Meddelande om upphandlingen och anbudsunderlagen publicerades på Visma Opic den 21 november. Sista anbudsdag är den 10 januari 2017.  

   Andreas Jerat, presschef Svenska Spel, tel. 0700-874694

   Photos

   Documents

    Svenska Spel genomför jätteupphandling av kommunikationstjänster

    Svenska Spel genomför en offentlig upphandling för bolagets samtliga varumärken. Värdet på upphandlingen beräknas till uppemot 30 miljoner kronor per år och ska vara klar till sommaren 2017. Avtalen löper över två år med option på förlängning med ytterligare två år (1+1).

    Svenska Spel har offentliggjort upphandlingen av kommunikationstjänster för följande sex anbudsområden: 

    • Strategisk och kreativ byrå Turspel (Lotto, Triss, Eurojackpot samt Keno) 
    • Strategisk och kreativ byrå Modervarumärket (Svenska Spel, Vegas och Casino Cosmopol) 
    • Strategisk och kreativ byrå Sport- och Nätspel (Oddset, Stryktipset, Europatipset, Topptipset, Måltipset, Poker Online och Bingo)  
    • Marknads-PR för Modervarumärket, Turspel, Sportspel, Nätspel och Casino Cosmopol 
    • Designbyrå 
    • Kommunikationsstöd inom Public Affairs och Corporate Communication 

    – Den svenska spelmarknaden står inför en omreglering och en spännande framtid väntar Svenska Spel. Vi har över 4,3 miljoner kunder, en portfölj av mycket starka varumärken samt en unik position genom vår sponsring. Vi är mycket nöjda med våra nuvarande byråer och hoppas att byråsverige vill fortsätta bidra till Svenska Spels arbete med att forma den nya spelmarknaden, säger Marie Avander, tillförordnad Kommunikationsdirektör på Svenska Spel. 

    Svenska Spel lyder under LOU (Lagen om offentlig upphandling) och de nuvarande avtalen löper ut 2017. Nuvarande avtalsparter är DDB, King, Jung och Animal.  

    Meddelande om upphandlingen och anbudsunderlagen publicerades på Visma Opic den 18 oktober. Sista anbudsdag är den 17 november.  

    Vid frågor, vänligen kontakta:
    Andreas Jerat, presschef Svenska Spel, tel. 0700-87 46 94 

    Photos

    Documents