Svenska Spel genomför upphandling av mediabyrå och SEA- och SEO-tjänster

Svenska Spel genomför en offentlig upphandling av mediebyråtjänster, samt tjänster avseende SEA och SEO, då nuvarande avtal löper ut. Svenska Spels bruttoinvesteringar i reklam under 2015 enligt TNS/Sifo RM var ca 345 MSEK. Upphandlingen ska vara klar till våren 2017. Avtalen löper över två år med option på förlängning med ytterligare två år (1+1).

Svenska Spel har delat upp upphandlingen i följande två anbudsområden: 

 • Traditionella mediebyråtjänster vilket inkluderar planering, medieköp och uppföljning för Svenska Spels varumärken.  
 • Tjänster för SEA (Search Engine Advertising) och SEO (Search Engine Optimization)  för alla Svenska Spels varumärken. 

– Som marknadsledare är det av största vikt att ligga i framkant gällande budskapsrelevans och kreativitet för att nå igenom bruset. Spelmarknaden står inför en omreglering och en spännande framtid väntar Svenska Spel. Vi är mycket nöjda med OMG som under snart 4 år visat sig vara en skarp partner och hoppas att vår framtida partner, oavsett vem det blir, vill fortsätta hjälpa Svenska Spel att sätta en hög standard i den nya spelmarknaden, säger Martin Sundberg, Chef Media och Kommunikation på Svenska Spel.   

Nuvarande avtalsparter för båda anbudsområden är OMG.  

Meddelande om upphandlingen och anbudsunderlagen publicerades på Visma Opic den 21 november. Sista anbudsdag är den 10 januari 2017.  

Andreas Jerat, presschef Svenska Spel, tel. 0700-874694

Documents

  Svenska Spel genomför jätteupphandling av kommunikationstjänster

  Svenska Spel genomför en offentlig upphandling för bolagets samtliga varumärken. Värdet på upphandlingen beräknas till uppemot 30 miljoner kronor per år och ska vara klar till sommaren 2017. Avtalen löper över två år med option på förlängning med ytterligare två år (1+1).

  Svenska Spel har offentliggjort upphandlingen av kommunikationstjänster för följande sex anbudsområden: 

  • Strategisk och kreativ byrå Turspel (Lotto, Triss, Eurojackpot samt Keno) 
  • Strategisk och kreativ byrå Modervarumärket (Svenska Spel, Vegas och Casino Cosmopol) 
  • Strategisk och kreativ byrå Sport- och Nätspel (Oddset, Stryktipset, Europatipset, Topptipset, Måltipset, Poker Online och Bingo)  
  • Marknads-PR för Modervarumärket, Turspel, Sportspel, Nätspel och Casino Cosmopol 
  • Designbyrå 
  • Kommunikationsstöd inom Public Affairs och Corporate Communication 

  – Den svenska spelmarknaden står inför en omreglering och en spännande framtid väntar Svenska Spel. Vi har över 4,3 miljoner kunder, en portfölj av mycket starka varumärken samt en unik position genom vår sponsring. Vi är mycket nöjda med våra nuvarande byråer och hoppas att byråsverige vill fortsätta bidra till Svenska Spels arbete med att forma den nya spelmarknaden, säger Marie Avander, tillförordnad Kommunikationsdirektör på Svenska Spel. 

  Svenska Spel lyder under LOU (Lagen om offentlig upphandling) och de nuvarande avtalen löper ut 2017. Nuvarande avtalsparter är DDB, King, Jung och Animal.  

  Meddelande om upphandlingen och anbudsunderlagen publicerades på Visma Opic den 18 oktober. Sista anbudsdag är den 17 november.  

  Vid frågor, vänligen kontakta:
  Andreas Jerat, presschef Svenska Spel, tel. 0700-87 46 94 

  Documents