Bra resultat eller dåliga mål?

Biltillverkaren Tesla kämpar med att öka produktionstakten. I veckan meddelades att de återigen missat produktionsmålet. Grundaren Elon Musk betraktas av många som en halvgud till entreprenör. Men tillräckligt många bilar kan han likafullt inte leverera. Inte den här veckan heller. Men är detta produktionsproblem verkligen ett misslyckande? Eller visar det att Tesla har höga ambitioner? […]

Framtiden en rullande prognos

Nyligen presenterades en ny upplaga av www.stateof.ai. Forskarna bakom den 147 sidor långa rapporten har i år liksom tidigare sökt sammanfatta en ögonblicksbild av framstegen inom artificiell intelligens. Rapporten är läsvärd och vänder sig främst till dem med viss förkunskap. Samtidigt kan många läsare ha glädje av de inledande definitionerna av bland annat ’artificial intelligence’, […]

Är du förmögen?

I mitt föregående inlägg använde jag Kodak som exempel på hur den som är oförmögen att förändras förr eller senare nedslås från sin tron. Kodak var den helt dominerande aktören då deras produkt plötsligt blev utmanad av digitalkameran och något senare tillintetgjord av smarta telefoner. Så kan det gå när haspen är på och affärsplanen […]

Revolutionera mera

För en tid sedan stod jag på scenen under ITARC och talade om nödvändigheten av en revolution som svar på konferensens tema ”The Evolution of Architecture” (www.itarc2018.se). ”Ett tag var det nästan obehagligt” uttryckte en av deltagarna efteråt och det gladde mig mycket att budskapet nått fram. De senaste 30 åren har en lång rad […]

Människor är hysteriska

Jag blickar tillbaka på en intensiv och rolig arbetsperiod. Tiden har gått fort. Jag beklagar den långa pausen sedan föregående inlägg men känner mig trygg med att ni varit sysselsatta på annat sätt. Under våren har jag tänkt på mycket annat än blockkedjor och kryptovalutor. Samtidigt finns det frågor som pockar på uppmärksamhet från mina […]

21 miljoner Bitcoin

Låt mig först påminna om min föregående spaning om blockkedjor. Läs den gärna som grund för denna. Där finner du bland annat förklarat att det är innehållet som spelar huvudrollen i en blockkedja. Innehållet är det som knyter ett block till ett annat och därmed kan det inte förändras utan att kedjan bryts. Blockkedjor kan […]

Blockkedjor tål att litas på

Hysterin kring Bitcoin är både underhållande och oroande. Äpplen blandas med päron, blockkedjor misstas för kryptovalutor, några tjänar stora pengar och många riskerar kapital till liten eller ingen nytta. Det är en salig röra. Och många av möjligheterna med blockkedjor riskerar att gå oss förbi. Jag kommer att ägna denna äppelpäronkompott uppmärksamhet i minst två […]

Ett försök att se framtiden

Att spana betyder enligt Svenska Akademins ordbok att försöka se in i framtiden och i denna blogg spanar jag efter den tekniska utvecklingens möjligheter och konsekvenser. Spaningarna tar avstamp i det tekniska men intresserar sig inte mycket för teknikaliteter. I min analys söker jag istället efter de grundläggande egenskaper som har potential att omdana vår […]

Välkommen till Teknikspaning

Varmt välkommen till en blogg på spaning efter den tekniska utvecklingens möjligheter och konsekvenser. Vad är det som väntar runt hörnet för människa och teknik? Vilka produkter, tjänster, beteenden och förväntningar kommer skapas som en följd av teknologins framfart? Kort svar; Svårt att veta i detalj. Samtidigt finns uppenbara teman och tydliga övergripande trender. Utmaningen […]