Svenska Spels årsstämma 2017

På Svenska Spels årsmöte omvaldes styrelsens samtliga ledamöter – och beviljades ansvarsfrihet. Ordförande Erik Strand som gjort sitt första år på posten konstaterade att vi haft ett spännande 2016.

– Vi har haft ett oerhört intensivt år och det hänger naturligtvis ihop med vår omvärld. Jag tänker förstås på spelutredningen men också många nya produkter och att vi ansökt om tillstånd för nya former av spel. Jag hoppas att kommande år blir lika framgångsrikt och spännande.

Också VD Lennar Käll betonade att konkurrensen på marknaden är intensiv.

– Det krävs mer av oss idag för att möta konkurrensen. Vi behöver göra större investeringar i bättre spelupplevelser, men också legala frågor som penningtvättslagen kräver investeringar. Samtidigt som vi satsar på att ge våra kunder ännu bättre spelupplevelser är spelansvaret viktigare än någonsin. I Rambölls undersökning förra året kunde vi se att vi hjälpt våra kunder att undvika missbruk. Men vi får heller inte glömma att de flesta klarar av att hantera sitt spelande. Det är roligt att testa sin tur eller sin skicklighet genom spel. Precis som Erik sade har vi sökt tillstånd för att kunna erbjuda nya spelupplevelser, för idag är kunderna som vill testa dessa hänvisade till utländska bolag utan tillstånd.

Lennart lyfte även att vår koppling till idrotten är mycket uppskattad hos våra kunder.

– Gräsroten är ett utmärkt exempel, men också att vi i våra sponsringsavtal med idrotten engagerar oss för att göra samhället bättre. Det gör vi genom att lyfta frågor om mångfald bland annat, som när vi under 2016 gav ut boken ”Sportsvenska för invandrare.”

Avslutningsvis konstaterade Lennart också att såväl vårt ”Nöjd Kundindex” som vår image ökar.

– Det visar att det vi gör är rätt och uppskattat, men man ska förstås komma ihåg att svaren på sådana här frågor är färskvara.

 

Händelserik start på 2017

Svenska Spels satsningar på nya spelupplevelser genererar toppbetyg från kunderna. Eurojackpot fortsätter växa i popularitet, förflyttningen mot spel Online går enligt plan och mobilen ökade 35 procent. Ökad konkurrens, satsningar på nya spelupplevelser och tjänster, ovanligt hög återbetalning på sportvadhållning, samt allt fler som frivilligt stänger av sig, bidrog till ett lägre resultat för perioden.

Nettospelintäkterna för första kvartalet uppgick till 2 157 MSEK (2 281), vilket var 124 MSEK eller 5,4 procent lägre än samma period föregående år. Resultatet uppgick till 1 132 MSEK (1 269), en minskning med 137 MSEK eller 10,8 procent. Kvartalet har präglats av en ökad konkurrens och stora satsningar framåt på nya digitala spelupplevelser och tjänster till kund, vilket har bidragit till ett lägre resultat för perioden.

–     Betyget våra kunder ger oss, visar att vi är på rätt väg. Under kvartalet nådde vårt NKI (nöjd-kund-index) nytt all-time-high. Hela 70 procent av kunderna är nöjda med den upplevelse vi erbjuder. Vi ser dock en trend att färre kunder spelar för mer, vilket även innebär att fler väljer att stänga av sig frivilligt under en kortare eller längre period, säger Svenska Spels vd Lennart Käll.

Intäktstappet under det första kvartalet förklaras med svagare försäljning generellt i ombuds­kanalen och på våra fysiska kasinon, men även på en ovanligt hög återbe­talningsgrad på Oddset.

–     Precis som flera andra spelbolag kan vi konsta­tera att sportresultaten under första kvartalet gick spelarnas väg i så hög grad att vi, trots ökade bruttospelintäkter fick vi ett lägre utfall för produkten Oddset. Det är bara att glädjas med våra kunder och gratulera till vinsterna, säger Lennart Käll.

Januari – mars i korthet

 •  Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 157 MSEK (2 281), en minskning med 5,4 %.
 •  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 133 MSEK (1 267), en minskning med 10,6 %.
 •  Resultatet för koncernen uppgick till 1 132 MSEK (1 269), en minskning med 10,8 %.
 •  Rörelsemarginalen uppgick till 20,8 % (23,1).
 •  Nöjd-kund-index uppgick till 70 (68), vilket är en ökning jämfört med föregående kvartal.
 •  Svenska Spels imagevärde uppgick till 54 % (55) vilket är en minskning jämfört med föregående kvartal.
 • Spelkollsindex uppgick till 84 (83) och ökar något jämfört med föregående kvartal.

Händelser under kvartalet  

 •  Samarbetet med Riksidrottsförbundet har utökats med 37 miljoner per år med främsta fokus på motion och rörelse för barn och ungdomar. Totalt uppgår avtalet till 50 miljoner per år under tre år.
 •  Försäljningen i mobilen ökar med 35 procent.
 •  8 000 kunder frivilligt avstängda per den sista mars.
 •  Swish och Masterpass har lanserats som nya betalsätt.
 •  Utbudet på Oddset har utökats med nya speltyper och nattöppet.
 •  Lansering av ny plattform för bolagsspel på sporten, i syfte att stärka kundupp-levelsen och möjligheten att spela tillsammans.
 •  Lansering av ny pokerplattform.

Delårsrapport januari – mars 2017 hittar du här 

För mer information kontakta:

För kontakt med Lennart Käll, vd, Svenska Spel, kontakta Andreas Jerat, presschef Svenska Spel, tel 070-087 46 94

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se

Photos

Documents

  Spelansvaret – vilket pris är vi beredda att betala?

  Välkommen till Svenska Spels seminarium om den framtida spelmarknaden. Vi lyssnar till ett samtal om hur kapitalmarknaden ser på spelbolag – och vilken roll ett utvecklat spelansvarsarbete kan spela för investeringsbesluten. Hur arbetar staten med hållbarhet i sina bolag, och när behöver den vanliga styrningen kompletteras med ett särskilt ansvar? Livesändningen startar ca 08.00 torsdag den 27 april. Du kan se den nedan eller genom att surfa hit.

  Undersökning på ämnena hållbarhet och spelansvar.

  • Resultaten i denna rapport bygger på svar insamlade under perioden 7-19 april 2017.
  • Intervjuerna har genomförts med webbenkäter i Norstats webbpanel.
  • Målgruppen är samtliga svenskar i åldrarna 18-75 år.
  • Resultaten är baserade på 1013 svar.
  • Resultaten har viktats med avseende på kön och ålder, där verklig köns- och åldersfördelning hämtats från SCB.
  • 36% svarsfrekvens (1013 svar av 2782 inbjudna)

  Hållbarhet & Spelansvar_Undersökning inför SvS Frukostseminarium 24 apri…

   

  Svenska Spels upphandling av kommunikationstjänster slutförd

  Svenska Spel startade hösten 2016 en offentlig upphandling avseende kommunikationstjänster då nuvarande avtal löper ut under 2017. Resultatet av upphandlingen är klart och besked har skickats ut till samtliga anbudsgivare.

  – Vi har under upphandlingsprocessen haft förmånen att ta del av ett stort antal anbud av mycket hög kvalitet från några av Sveriges absolut vassaste byråer. Efter en intensiv process och noggrann utvärdering ser vi nu fram emot att teckna avtal med sex vinnande leverantörer, säger Joakim Mörnefält, Kommunikationsdirektör på Svenska Spel. 

  Den leverantör som tilldelas kontrakt inom anbudsområdet strategisk och kreativ byrå Turspel är King Solutions KB, inom anbudsområdet strategisk och kreativ byrå Modervarumärket är det Bloomy Ideas AB, inom anbudsområdet strategisk och kreativ byrå Sport- och Nätspel är det Perfect Fools AB, inom anbudsområdet marknads-PR för Modervarumärket, Turspel, Sportspel, Nätspel och Casino Cosmopol är det Jung Relations AB, inom anbudsområdet designbyrå är det Happy Forsman & Bodenfors AB, och den leverantör som tilldelas kontrakt för anbudsområdet kommunikationsstöd inom Public Affairs och Corporate Communication är JKL AB.

  Utvärderingen omfattade både pris och kvalitet. Den kvalitativa utvärderingen baserades på leverantörernas svar på för varje anbudsområde anpassade fiktiva uppdrag, som var och ett utvärderades utifrån tre kriterier. Den leverantör som erhöll den högsta poängen sammantaget för pris och kvalitet tilldelades avtalet inom respektive anbudsområde.

  För mer information kontakta:

  Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel 070-087 47 49.

  Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se

  Photos

  Documents

   Ny branschorganisation sjösatt på spelmarknaden

   Idag lanseras Spelbranschens Riksorganisation, som har som mål att representera hela den framtida reglerade spelmarknaden. Medlemmar är alla aktörer med svenskt tillstånd och möjlighet till stödmedlemskap finns för övriga, där Åländska Paf är först ut. Styrelsens ordförande blir Lennart Käll från Svenska Spel och vice ordförande Anders Årbrandt, Novamedia. Till vd har Jenny Nilzon utsetts.

   I slutet av förra året berättade Spelbranschens Etiska Råd om ambitionerna att ombildas till branschorganisation och idag klubbades beslutet igenom. Spelbranschens Riksorganisation kommer att vara ett organ som företräder den samlade spelmarknaden, både online och offline, och särskilt tillvarata medlemmarnas intressen. Arbetet ska fokusera på att skapa en sund, modern och hållbar spelmarknad.

   – Vi har flera stora utmaningar i branschen, till exempel att det generella förtroendet minskar, säger Jenny Nilzon. Nu måste vi börja göra mer och snacka mindre. Att samarbeta över gränserna kommer vara avgörande om vi ska lyckas och det är därför särskilt roligt att Paf kommit med. Och vi vet att flera är intresserade att vara med i arbetet framåt och det välkomnar vi.

   Spelbranschens Riksorganisation kommer att ta ett bredare anslag och arbeta med fler frågor än spelreklam och spelansvar, som varit det etiska rådet fokus under 15 år. Bland annat har organisationen som ambition att öka kunskapen om spel och spelande i olika målgrupper och verka för att mer forskning kan genomföras.

   Organisationen ska fortsätta att utveckla självreglerande standarder för etisk marknadsföring och ha fokus på ett högt konsumentskydd. Genom det oberoende granskningsorganet SEEM kan spelreklam anmälas, bedömas och fällas.

   Jenny Nilzon är utbildad i marknadsekonomi och change management och har tidigare arbetat som nordisk PR-chef på Panasonic, som vd för Kommunikationsbyrån Bite och med ledningen på Novamedia.

   -Vi är jätteglada att Jenny tackade ja till uppdraget som vd för Spelbranschens Riksorganisation, hon kan både spelbranschen och är en driven förändringsledare. Det kommer att behövas när vi ska rustas för nya tider, säger Lennart Käll, Svenska Spel

    

   FAKTA SPELBRANSCHENS RIKSORGANISATION: tidigare Spelbranschens Etiska Råd, samlar etablerade aktörer på den svenska spelmarknaden. Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet, Svenska Spel och Sportslotteriet. Stödmedlem är Paf. Spelbranschens Riksorganisation arbetar för en sund, modern och hållbar spelmarknad.

   Styrelse består av: ordförande Lennart Käll, Svenska Spel, Hans Skarplöth, ATG, Anders Årbrandt, Novamedia Postkodlotteriet, Anders Johansson, Kombispel, Hans Sahlin, Folkspel och Annika Nyberg Miljonlotteriet.

   Svenska Spel meddelar resultat av tilldelningsbeslut i upphandling av mediabyrå samt SEA- och SEO-tjänster

   Svenska Spel startade hösten 2016 en offentlig upphandling av mediebyråtjänster, samt tjänster avseende SEA (Search Engine Advertising) och SEO (Search Engine Optimization), då nuvarande avtal löper ut 2017. Resultatet av tilldelningsbeslutet i upphandlingen är klart och besked har idag skickats ut till samtliga anbudsgivare.

   – Resultatet av Svenska Spels upphandling avseende mediebyråtjänster samt tjänster avseende SEA och SEO är nu klart. Den leverantör som tilldelas kontrakt inom anbudsområdet Mediebyråtjänster är OMD Sweden AB, och den leverantör som tilldelas kontrakt för anbudsområdet Tjänster för SEA och SEO för samtliga Svenska Spels varumärken är Iprospect AB, säger Martin Sundberg, Chef Media och Kommunikation på Svenska Spel.

   Från och med idag den 31 mars inträder en tiodagars obligatorisk avtalsspärr under vilken tid Svenska Spel avvaktar med att kommentera resultatet ytterligare.

   Svenska Spel lyder under LOU (Lagen om offentlig upphandling) och nuvarande avtal löper ut 2017. Samtliga anbudslämnare informerades om tilldelningsbeslut i upphandlingen den 31 mars.

   För mer information kontakta:

   Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-0874749. 

   Photos

   Documents

    Allsvenskan 2017 – Malmö FF guldfavorit

    Mästarnas mästare Malmö FF är även i år favorit att vinna Allsvenskan. Häckens Paulinho blir enligt oddsen årets skyttekung.

    Vinnare

    – Malmö är storfavorit före AIK och IFK Göteborg. De senaste fyra åren har Malmö vunnit tre gånger, vilket är mycket imponerande, säger Svenska Spels oddssättare.

    – Inga större oddsrörelser har skett under förhandsspelet vilket vi tolkar som att oddsen även ligger i linje med våra spelares förväntningar.  

    – Förra året lyckades nykomlingarna Östersund och Jönköpings Södra klara sig kvar. I år har vi Halmstad och AFC som med störst sannolikhet halkar ur Allsvenskan.

    När det gäller oddset Bäst i Väst delas favortiskapet av IFK Göteborg[2,35] och Häcken[2,50] före Elfsborg[4,20]. Bäst i Stockholm blir storfavoriten AIK[1,40] före Djurgården[4,50] och Hammarby[7,80]. Derbyn kan sluta hur om helst och om Djurgårdens spöke skräms bort kan oddset vara spelvärt. 

    Årets Skyttekung

    – Årets skyttekung kan återigen bli en spelare från Häcken. Ser vi till statistiken så sticker Paulinho ut med många avslut i straffområdet och skott på mål. Om inget spektakulärt händer innan transferfönstret stänger håller vi honom som skyttekung i årets Allsvenskan, avslutar Svenska Spels oddssättare.

    Lag / Odds

    Malmö FF 2,40
    AIK 4,00
    IFK Göteborg 8,00
    Elfsborg 11,00
    Häcken 11,00
    IFK Norrköping 13,00
    Östersund 16,00
    Djurgården 22,00
    Hammarby 50,00
    Örebro 50,00
    Kalmar FF 50,00
    Sirius 150,00
    Jönköpings Södra 150,00
    Gif Sundsvall 200,00
    Halmstad 200,00
    AFC Eskilstuna 250,00

    Aktuella odds finns på www.svenskaspel.se/oddset

    Oddset hyllar arenan

    I samband med upptakten av Allsvenskan och Superettan presenterar Oddset, tillsammans med Sverigemotiv, grafiker på samtliga arenor årets fotboll spelas på. Motiven finns på www.sverigemotiv.se/oddset.

    För mer information vänligen kontakta johan.svensson@svenskaspel.se eller 0700874540

    Photos

    Documents

     Undersköterska från Örebro skrapade fram 1 miljon

     Idag besökte 41-åriga Susanne Hallgren TV4 Nyhetsmorgon för att skrapa TV-Triss. Susanne arbetar nattskift som undersköterska och skrapade under onsdagsmorgonen fram 1 miljon kronor. Susanne som var garanterad en vinst på 100 000 kronor kunde knappt tro sina ögon.

     Susanne reste med sin syster till Nyhetsmorgons studio och hade inför sändningen inte vågat spekulera allt för mycket i vad hon skulle göra med sin vinst.

     När Susanne skrapade fram den sista rutan och det stod klart att hon precis blivit 1 miljon kronor rikare tappade hon andan.

     – Fantastiskt, sa den mållösa nyblivne miljonären.

     På fritiden ägnar sig Susanne mycket åt konst och antikviteter. Hon besöker utställningar, antikhandlare, auktioner och har studerat till föremålsantikvarie på Gotland i tre år.

     För pengarna ska Susanne öka på sin reskassa och passande nog reser hon redan på lördag till Förenade Arabemiraten.

     Trisslotten som tog henne till Nyhetsmorgon och 1 miljon skattefria kronor köpte Susanne på Pressbyrån i Örebro.

     Vid frågor, vänligen kontakta: Pierre Jonsson, vinnarambassadör Svenska Spel, 070-663 85 85

      

     Ovetande Örebromamma Lottomiljonär i två veckor

     Lördagen den 25 februari fick en rad med sju rätt på Lotto 2 vinstvärdet 2 115 267 kronor men Svenska Spels vinnarambassadör Pierre Jonsson har febrilt sökt den kvinnan som lämnade in miljonraden utan framgång sedan dess. Det dröjde lite mer än två veckor tills kvinnan upptäckte sin storvinst och hörde av sig aningen chockad.

     På tisdagen den 14 mars, lite mer än två veckor efter vinstdragningen, hörde en något chockad kvinna i 50-årsåldern av sig till vinnarambassadören Pierre Jonsson då hon tidigare försökt att förnya Lottoraden och då upptäckt sin miljonvinst.

     – Det här känns helt overkligt! Du har tydligen sökt mig, men haft fel mobilnummer. Jag har inte vetat om den här vinsten, men nu när det var dags att förnya mina rader igår kväll, blev det stopp i spelterminalen. Då trodde jag det handlade om en storvinst på minst 20 000 kronor.

     Det blev lite förvirring och uppståndelse i butiken när kvinnan förstod att hon i lite mer än två veckor varit ovetande om en vinst på drygt 2,1 miljoner kronor.

     – Jag kan säga att det blev lite rörigt med mathandlingen efter det beskedet. Nu när det står klart att vi talar om 2,1 miljoner är hela familjen i någon slags chock. Men vi firade med tårta, haha!

     Kvinnan är en van Lottospelare och vinstraden, som var inlämnad på Maxi ICA Stormarknad vid Universitetet, var speciell av många orsaker.

     – Jag har lämnat in Lotto i minst 20 år och spelat ett par rader som min mor alltid lämnade in. Det känns helt jättehärligt att just en av hennes rader gör att vår familj vinner miljoner.

     För Örebrobon och hennes familj väntar nu en extra guldkant i vardagen och lite resor.

     – Det här gör att vi kan sätta extra guldkant på tillvaron, äta ute oftare, genomföra saker som inte blivit av och resa till ställen där vi inte varit. Vi har talat om Italien, vilket skulle vara härligt. Men först måste vi få in vinstpengarna på kontot och sedan sätta oss ner med rolig planering.

     Den nyblivna miljonmamman i Örebro, som är i 50-årsåldern, önskar vara anonym.

     Rätt rad Lotto 2 – lördag 25/2-17: 1-2-4-6-13-21-31

      

     Vid frågor, vänligen kontakta:

     Pierre Jonsson, vinnarambassadör, Svenska Spel tel. 070-663 85 85