Kvartal med stark tillväxt online för Svenska Spel

Några av kvartalets höjdpunkter för Svenska Spel är fortsatt hög tillväxt online och då framförallt i mobilen, men även en positiv utveckling för koncernens nummerspel och sportspel. Svenska Spel behåller en stabil position både vad gäller finansiellt resultat och kundnöjdhet trots hårdnande konkurrens.

Nettospelintäkterna för tredje kvartalet uppgick till 2 174 MSEK (2 153), vilket är 1,0 procent högre än samma period föregående år. Resultatet uppgick till 1 202 MSEK (1 200), en ökning med 0,2 procent jämfört med föregående år.

– Vi visar finansiell stabilitet samtidigt som våra kunder ger oss fortsatt högt betyg i vårt nöjd-kund-index, NKI. Vi har också med bred marginal det högsta imagevärdet av spelbolagen. Det är bekräftelser på att vi trots hård konkurrens behåller en stabil position som hela svenska folkets spelbolag, säger Lennart Käll, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Försäljning i mobilen fortsätter att växa starkt och ökar tredje kvartalet med 50 procent. Inom turspel har Vikinglotto fått cirka 130 000 nya kunder sedan nylanseringen i maj och Eurojackpot växer stadigt. Inom sportspel har utbudet utökats med livespel på nya sporter och speltyper som snooker och amerikansk fotboll. Till och med tredje kvartalet har cirka 44 000 matcher erbjudits jämfört med 13 300 matcher samma period föregående år.

– Det starka resultatet  visar att kunderna uppskattar våra erbjudanden och upplevelser. Vi visar också att det går att kombinera tillväxt och samtidigt ta ett tydligt spelansvar. Inom spelansvar ser vi allt fler som frivilligt stänger av sig eller pausar sig från spel, säger Lennart Käll.

Juli – september i korthet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 174 MSEK (2 153), en ökning med 1,0 %.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 200 MSEK (1 205), en minskning med 0,4 %.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 1 202 MSEK (1 200), en ökning med 0,2 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 23,4 % (23,4).

Händelser under kvartalet

 • Nettospelintäkterna online ökade med 21 procent, varav mobilen ökade med 50 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Nettospelintäkterna för Nummerspelen ökade med drygt 8 procent och för Sportspelen med 7 procent.
  • Lansering av BankID för inloggning till spelkonto.
  • Cirka 18 000 kunder var frivilligt avstängda från spel per den sista september (föregående kvartal cirka 16 400).

Januari – september

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 6 498 MSEK (6 546), en minskning med 0,7 %.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3 434 MSEK (3 555), en minskning med 3,4 %.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 3 434 MSEK (3 565), en minskning med 3,7 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 21,7 % (22,5).

Se intervju med Svenska Spels vd Lennart Käll:

Här kan du läsa Delårsrapport januari – september 2017.

För mer information kontakta:
Lotta Örtnäs, presskontakt Svenska Spel, 010-120 78 27, lotta.ortnas@svenskaspel.se

 

Photos

Documents

  Krafttag i kampen mot spelberoende

  Hur ska framtidens spelforskning se ut? Vi står inför en spelmarknad med nya snabba spel som lockar unga, vilket medför nya typer av utmaningar. Svenska Spels oberoende Forskningsråd samlar i dag några av landets främsta forskare och aktörer inom spelberoende, för att hitta och diskutera framtidens lösningar. 

  – Forskningsrådet arbetar långsiktigt med att stödja unga forskare från olika universitet och högskolor. Det är med stor glädje som vi anordnar Forskningsdagen, inte minst för att ta del av vetenskapliga resultat men även för att synliggöra och dela kunskap om forskning inom spelberoende, säger Sara Lindholm, ordförande Svenska Spels Forskningsråd.

  Spelberoendefrågan är mer aktuell än någonsin: från och med den första januari 2018 skrivs spelberoende in i socialtjänstlagen och kommer att likställas med alkoholism och drogberoende. Kommuner och landsting kommer att vara ansvariga för att erbjuda vård och förebyggande insatser. Än så länge är spelberoende ett ungt forskningsområde i Sverige och mer forskning behövs för att ta fram nya behandlingsstrategier och åtgärder som har vetenskaplig förankring.

  – Vi är stolta över att vara med och bidra till att forskning kring hur man förebygger spelberoende går framåt. Forskningen ger oss viktig information i vårt arbete med förebyggande åtgärder för att motverka spelproblem, och Forskningsdagen innebär att vi och andra får ta del av den nya fakta som kommit fram, säger Zenita Strandänger, Spelansvar och Hållbarhet, Svenska Spel.

  Forskningsdagen tar plats på Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm mellan kl 09.30 och 18.00. Här läser du mer om Forskningsdagen och ledamöterna i Forskningsrådet.  

  För mer information, vänligen kontakta:
  Zenita Strandänger, Spelansvar och Hållbarhet, tel. 070-656 36 31
  Sara Lindholm, ordf. Svenska Spels Forskningsråd, tel. 070-1120298
  Hanna Radtke Bergström, presskontakt, tel. 073-655 16 81

  Forskningsrådet inrättades 2010 och är en oberoende referensgrupp som bereder och beslutar om Svenska Spels bidrag till forskning om spelberoende och förebyggande arbete mot spelproblem.

  Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se

   

  Photos

  Documents

   Händelserik start på 2017

   Svenska Spels satsningar på nya spelupplevelser genererar toppbetyg från kunderna. Eurojackpot fortsätter växa i popularitet, förflyttningen mot spel Online går enligt plan och mobilen ökade 35 procent. Ökad konkurrens, satsningar på nya spelupplevelser och tjänster, ovanligt hög återbetalning på sportvadhållning, samt allt fler som frivilligt stänger av sig, bidrog till ett lägre resultat för perioden.

   Nettospelintäkterna för första kvartalet uppgick till 2 157 MSEK (2 281), vilket var 124 MSEK eller 5,4 procent lägre än samma period föregående år. Resultatet uppgick till 1 132 MSEK (1 269), en minskning med 137 MSEK eller 10,8 procent. Kvartalet har präglats av en ökad konkurrens och stora satsningar framåt på nya digitala spelupplevelser och tjänster till kund, vilket har bidragit till ett lägre resultat för perioden.

   –     Betyget våra kunder ger oss, visar att vi är på rätt väg. Under kvartalet nådde vårt NKI (nöjd-kund-index) nytt all-time-high. Hela 70 procent av kunderna är nöjda med den upplevelse vi erbjuder. Vi ser dock en trend att färre kunder spelar för mer, vilket även innebär att fler väljer att stänga av sig frivilligt under en kortare eller längre period, säger Svenska Spels vd Lennart Käll.

   Intäktstappet under det första kvartalet förklaras med svagare försäljning generellt i ombuds­kanalen och på våra fysiska kasinon, men även på en ovanligt hög återbe­talningsgrad på Oddset.

   –     Precis som flera andra spelbolag kan vi konsta­tera att sportresultaten under första kvartalet gick spelarnas väg i så hög grad att vi, trots ökade bruttospelintäkter fick vi ett lägre utfall för produkten Oddset. Det är bara att glädjas med våra kunder och gratulera till vinsterna, säger Lennart Käll.

   Januari – mars i korthet

   •  Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 157 MSEK (2 281), en minskning med 5,4 %.
   •  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 133 MSEK (1 267), en minskning med 10,6 %.
   •  Resultatet för koncernen uppgick till 1 132 MSEK (1 269), en minskning med 10,8 %.
   •  Rörelsemarginalen uppgick till 20,8 % (23,1).
   •  Nöjd-kund-index uppgick till 70 (68), vilket är en ökning jämfört med föregående kvartal.
   •  Svenska Spels imagevärde uppgick till 54 % (55) vilket är en minskning jämfört med föregående kvartal.
   • Spelkollsindex uppgick till 84 (83) och ökar något jämfört med föregående kvartal.

   Händelser under kvartalet  

   •  Samarbetet med Riksidrottsförbundet har utökats med 37 miljoner per år med främsta fokus på motion och rörelse för barn och ungdomar. Totalt uppgår avtalet till 50 miljoner per år under tre år.
   •  Försäljningen i mobilen ökar med 35 procent.
   •  8 000 kunder frivilligt avstängda per den sista mars.
   •  Swish och Masterpass har lanserats som nya betalsätt.
   •  Utbudet på Oddset har utökats med nya speltyper och nattöppet.
   •  Lansering av ny plattform för bolagsspel på sporten, i syfte att stärka kundupp-levelsen och möjligheten att spela tillsammans.
   •  Lansering av ny pokerplattform.

   Delårsrapport januari – mars 2017 hittar du här 

   För mer information kontakta:

   För kontakt med Lennart Käll, vd, Svenska Spel, kontakta Andreas Jerat, presschef Svenska Spel, tel 070-087 46 94

   Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se

   Photos

   Documents

    Spelansvaret – vilket pris är vi beredda att betala?

    Välkommen till Svenska Spels seminarium om den framtida spelmarknaden. Vi lyssnar till ett samtal om hur kapitalmarknaden ser på spelbolag – och vilken roll ett utvecklat spelansvarsarbete kan spela för investeringsbesluten. Hur arbetar staten med hållbarhet i sina bolag, och när behöver den vanliga styrningen kompletteras med ett särskilt ansvar? Livesändningen startar ca 08.00 torsdag den 27 april. Du kan se den nedan eller genom att surfa hit.

    Undersökning på ämnena hållbarhet och spelansvar.

    • Resultaten i denna rapport bygger på svar insamlade under perioden 7-19 april 2017.
    • Intervjuerna har genomförts med webbenkäter i Norstats webbpanel.
    • Målgruppen är samtliga svenskar i åldrarna 18-75 år.
    • Resultaten är baserade på 1013 svar.
    • Resultaten har viktats med avseende på kön och ålder, där verklig köns- och åldersfördelning hämtats från SCB.
    • 36% svarsfrekvens (1013 svar av 2782 inbjudna)

    Hållbarhet & Spelansvar_Undersökning inför SvS Frukostseminarium 24 apri…

    Fortsatt stark tillväxt i mobilen

    Försäljningen via mobilen utvecklas starkt och ökade 2016 med 57 procent, vilket speglar att kunderna uppskattar den spelupplevelse vi levererar. Bland produkterna utmärker sig Eurojackpot med nettospelintäkter på nära 400 MSEK under 2016, en ökning på 34 procent. Helårsresultatet landar på 4 866 MSEK. Vi avslutar helåret 2016 med ett godkänt resultat i en tuff konkurrens samtidigt visar vi att det går att kombinera tillväxt med spelansvar, säger vd Lennart Käll.  

    ­Vi har en ledande marknadsposition med väl etablerade produkter, nöjda kunder och ett starkt digitalt erbjudande som möter kundernas efterfrågan på upplevelse. Vi står väl rustade inför framtidens möjligheter. Vårt fokus är tillväxt, men det ska ske med sunda intäkter, säger vd Lennart Käll.

    Oktober – december i korthet 

    •  Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 447 MSEK (2 426), en ökning med 0,9 %.
    •  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 297 MSEK (1 245), en ökning med 4,1 %. 
    •  Resultatet för koncernen uppgick till 1 301 MSEK (1 246), en ökning med 4,4 %. 
    •  Rörelsemarginalen uppgick till 21,5 % (21,3).  
    •  Nöjd-kund-index uppgick till 68 vilket är i nivå med föregående kvartal.  
    •  Svenska Spels imagevärde uppgick till 55 % vilket är i nivå med föregående kvartal. 
    •  Spelkollsindex uppgick till 83 och är oförändrat jämfört med föregående kvartal. 

    Händelser under kvartalet 

    •  Bingo har lanserats i mobil och surfplatta.
    •  En oberoende utvärdering av bolagets spelansvarsarbete. Slutsatserna är att spelansvarsverktygen fungerar och ger effekt.
    •  50 miljoner kronor har utbetalats till idrottsföreningars ungdomsverksamhet genom Gräsroten.
    •  En ny sponsringsriktlinje som värnar mänskliga rättigheter har lanserats.
    •  Bolaget är med och finansierar Sveriges första medicin-professur i spelberoende.

    Januari – december 

    •  Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 8 993 MSEK (8 961), en ökning med 0,4 %.  
    •  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 851 MSEK (4 791), en ökning med 1,3 %.  
    •  Resultatet för koncernen uppgick till 4 866 MSEK (4 803), en ökning med 1,3 %.  
    •  Rörelsemarginalen uppgick till 22,2 % (22,6). 

    Bokslutskommuniké januari-december 2016 finns att ta del av här.

    Film där Lennart Käll kommenterar Svenska Spels Bokslutskommuniké 2016.

    För mer information kontakta:

    För kontakt med Lennart Käll, vd Svenska Spel, ring presschef Andreas Jerat på 070-087 46 94.

    Photos

    Documents

     Sveriges första medicinprofessor i spelberoende

     Anders Håkansson, Lunds universitet, blir den första medicinprofessorn i Sverige som fokuserar på spelberoende. Forskningen kring spelberoende och spelproblem har gjorts möjlig genom ett initiativ finansierat av Svenska Spel.

     Satsningen påbörjades 2015 då Anders Håkansson anställdes som lektor vid Lunds universitet för att bygga upp forskningsarbetet kring preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende. Svenska Spel, med ett samhällsuppdrag att arbeta förebyggande mot spelproblem, finansierar lektoratet genom att bidra med 2,5 miljoner kronor per år under fem år.

     Anders Håkansson har utsetts till professor i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende och är därmed den första medicinprofessorn i spelberoende i Sverige

     Anders Håkansson och hans forskargrupp fokuserar sin forskning på preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende, att tidigt upptäcka spelproblem samt behandling och förebyggande arbete för att undvika återfall. Flera av de forskningsprojekt som pågår just nu, och som gjorts möjliga tack vare satsningen från Svenska Spel, är inriktade mot ungdomar och yngre vuxna.

     – Vi har inlett ett projekt där vi undersöker problemspelande hos ungdomar i socialt utsatta miljöer, där vi tror att risken för utveckling av spelproblem kan vara hög. Dessutom förbereder vi just nu en undersökning av spelattityder och tidig utveckling av spelproblem hos ungdomar och unga vuxna i Malmö. För närvarande pågår också bearbetning av ett avslutat projekt om mobiltelefonbeteende och spelande, där vi lärt oss mer om beteendemönster och tecken på spelproblem hos ungdomar och yngre vuxna, berättar Anders Håkansson.

     – Jag är glad att Sveriges första medicinprofessor i spelberoende nu har utsetts. De insatser som vi utformar för att förebygga missbruk och beroende ska alltid vila på kunskap. För att få den senaste kunskapen om spelberoende behövs det ny forskning, utnämningen idag möjliggör det, säger Folkhälsominister Gabriel Wikström.

     – För att förbättra det förebyggande arbetet mot spelproblem behövs nya vetenskapligt förankrade behandlingsstrategier och åtgärder. Med fördjupade kunskaper om spelberoende kan vi på Svenska Spel utveckla ännu bättre spelansvarsverktyg och fortsätta bidra till en sund utveckling av spelmarknaden i Sverige. Därför finansierar vi landets första professur i spelberoende, säger Lennart Käll, vd på Svenska Spel.

     Anders Håkansson och hans forskargrupp samarbetar även med kollegor i andra länder. I ett internationellt projekt studerar de hur spelbeteende och nätbeteende ser ut bland framför allt unga människor i olika länder. Förhoppningen är att de ska kunna identifiera riskfaktorer för nya typer av spelberoende.


     För mer information kontakta:

     Anders Håkansson, tel. 046-17 55 96, anders_c.hakansson@med.lu.se

     Lennart Käll, vd, Svenska Spel nås via Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel 070-087 47 49.

     Photos

     Documents

      Fortsatt bra tillväxt i mobilen

      Svenska Spel stärker det digitala kundmötet och har en bra tillväxt i mobilen, som ökade hela 55 procent. Keno och Eurojackpot fortsätter utvecklas positivt.

      Nettospelintäkterna för tredje kvartalet uppgick till 2 153 MSEK vilket var 32 MSEK eller drygt 1,5 procent lägre än samma period föregående år. Nettospelintäkterna för de tre första kvartalen uppgick till 6 546 MSEK vilket var 11 MSEK eller 0,2 procent bättre än samma period föregående år. Resultatet uppgick till 1 200 MSEK tredje kvartalet vilket var 19 MSEK eller 1,6 procent lägre än samma period föregående år.

      Försäljningen via mobilen ökade med hela 55 procent under kvartalet jämfört med samma period föregående år. I slutet av kvartalet sattes ytterligare ett nytt rekord med 161 000 unika kunder som under en enskild vecka spelade via mobilen.

      –       Vi ökar nettospelintäkterna för de tre första kvartalen jämfört med föregående år. Fotbolls-EM och ett utökat spelutbud inom sportspel var uppskattat av kunderna och bidrog till god försäljning under det tredje kvartalet. Under kvartalet såg vi även en positiv utveckling för framförallt Keno och Eurojackpot, säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

      –       Med drygt sex månader kvar till spelutredningen presenteras står Svenska Spel starkt rustat. För att ytterligare stärka spelupplevelsen satsar vi på innovation och har sökt tillstånd för ett antal nya spelformer såsom e-sport och fantasy sport, avslutar Lennart Käll.

      Juli – september i korthet

      • • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 153 MSEK (2 185), en minskning med 1,5 %.
      • • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 205 MSEK (1 218), en minskning med 1,0 %.
      • • Resultatet för koncernen uppgick till 1 200 MSEK (1 219), en minskning med 1,6 %.
      • • Rörelsemarginalen uppgick till 23,4 % (24,1).
      • • Nöjd-kund-index uppgick till 69 och är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående kvartal.
      • • Svenska Spels imagevärde uppgick till 54 % vilket är i nivå med föregående kvartal.
      • • Spelkollsindex uppgick till 83 och är i princip oförändrat jämfört med föregående kvartal.

      Händelser under kvartalet

      • • Försäljningen via mobilen ökade med hela 55 procent under kvartalet jämfört med samma period föregående år.
      • • Bolaget har ansökt om tillstånd för ett antal nya spelformer, såsom e-sport och fantasy sport.
      • • Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med Svenska Innebandyförbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av drygt 6,5 miljoner kronor.
      • • Triss firar 30 år.

      Januari – september

      • • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 6 546 MSEK (6 535), en ökning med 0,2 %.
      • • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3 555 MSEK (3 546), en ökning med 0,2 %.
      • • Resultatet för koncernen uppgick till 3 565 MSEK (3 557), en ökning med 0,2 %.
      • • Rörelsemarginalen uppgick till 22,5 % (23,1).
      • • En ny mobilapp med notifieringstjänst har lanserats för att stärka det digitala kundmötet.
      • • Ett nytt spelansvarsnyckeltal, Spelkollsindex har lanserats som en del av bolagets nya effektmätning.
      • • Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med Svenska Bandyförbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av drygt 16 miljoner kronor.

      Delårsrapport januari – september 2016 hittar du här.

      För mer information kontakta:

      För kontakt med Lennart Käll, VD, Svenska Spel, ring Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel 070-087 47 49.

      Photos

      Documents

       Spelansvarsverktyg effektiva för att minska risken för spelproblem

       Spelansvarsverktygen på Svenska Spel fungerar och ger effekt. Det är slutsatsen i en rapport som Ramböll Management Consulting gjort på uppdrag av Svenska Spel. De kunder som väljer att använda verktygen, exempelvis insats- och tidsbegränsningar, spelar mindre riskfyllt.

       Vilket ansvar spelbolag har för att minska risken att en kund får spelproblem är en omdebatterad fråga. En följdfråga i debatten är vilka spelansvarsverktyg som erbjuds och effekten av dessa. Vilka insatser fungerar och ger effekt ur ett kundperspektiv? Vilka legala hinder finns för ett effektivt spelansvar och hur bör branschen förhålla sig kring dessa frågor inför utformningen av det kommande licenssystemet?

       För att bringa klarhet i ämnet lät Svenska Spel Ramböll Management Consulting utvärdera bolagets spelansvarsarbete. Utvärderingen tar ett helhetsgrepp över vad Svenska Spel gör, och inte gör, i spelansvarsfrågan, och visar på några generella lärdomar att beakta vid utformning av licenssystem på den svenska spelmarknaden.

       Slutsatsen är att spelansvarsverktyg fungerar och ger effekt. De kunder som väljer att använda verktygen, och använder dem rätt, spelar mindre riskfyllt. Det var några av konklusionerna från dagens riksdagsseminarium där rapporten ”Effekten av spelansvarsverktygen” presenterades.

       Agneta Börjesson (MP) stod värd för seminariet och inbjudna var bland annat representanter från riksdagen, aktörer inom spelmarknaden och utlandsbaserade spelbolag. Under seminariet gavs möjlighet att resonera kring spelansvar och effekterna av olika spelansvarsverktyg, samt hur man strategiskt kan arbeta med spelansvar framåt.

       –  Rapporten ger rekommendationer för hur Svenska Spel bör fortsätta att utveckla spelansvarsarbetet utifrån den stabila bottenplatta som redan finns, säger Martin Bodensten, Ramböll Management Consulting.

       –  Vi vill bidra till en sundare spelmarknad genom att erbjuda attraktiva spel och tjänster på ett sunt och säkert sätt. Våra kunder ska känna sig trygga och säkra när de spelar hos oss och helt kunna koncentrera sig på spelupplevelsen. Våra verktyg hjälper kunden att själv hålla koll på sitt spelande, framtidens spelansvar behöver vara ännu mer individanpassat, säger Zenita Strandänger, hållbarhetschef Svenska Spel.

       För mer information kontakta:

       Martin Bodensten, Ramböll Management Consulting, tel. 0707-54 94 58

       Zenita Strandänger, Hållbarhetschef Svenska Spel, tel. 070-656 36 31

       Elisabeth Lennhede, Presskontakt Svenska Spel, tel. 070-087 47 49

        

       Forskningsdag om spelberoende och spelproblem

       Idag håller Svenska Spels Forskningsråd en forskningsdag på ämnet spelberoende och spelproblem. Trots att cirka två procent av befokningen bedöms[1] ha spelproblem så uppmärksammas inte frågan, och dess implikationer för samhället, tillräckligt. Både det förebyggande arbetet och vården av drabbade är eftersatt i Sverige.

       Forskningsområdet är ungt men intresset är stort för att synliggöra denna grupp som kan behöva särskild hjälp och stöd. Med hjälp av forskningen kan man identifiera riskfaktorer, hitta nya behandlingsstrategier, och ta fram nya åtgärder med vetenskaplig förankring. Varför man spelar och vilken typ av behandling som passar de olika riskgrupper av spelare är andra viktiga frågor som söker vetenskapliga svar.

       Med detta forskningsnätverk vill Forskningsrådet visa på att det finns ett intresse för, och behov av, forskning i Sverige på spelberoende och spelproblem. Vilken forskning som bedrivs här, hur långt vi har kommit, och vilka behandlingsmetoder vi idag har för spelproblem. För att belysa att frågan om spelproblem är en internationell angelägenhet, har Forskningsrådet även bjudit in internationella talare till Forskningsdagen.

       –       Vi är stolta över att vara med och bidra till att forskning kring hur man förebygger spelberoende går framåt. Forskningen ger oss viktig information i vårt arbete med förebyggande åtgärder för att motverka spelproblem, och Forskningsdagen innebär att vi och andra får ta del av den nya fakta som kommit fram, säger Zenita Strandänger, spelansvar & hållbarhet, Svenska Spel.

       –       Forskningsrådet arbetar långsiktigt med att stödja unga forskare från olika universitet och högskolor. Det är med stor glädje som vi anordnar Forskningsdagen, inte minst för att ta del av vetenskapliga resultat men även för att synliggöra och dela kunskap om forskning inom spelberoende, säger Sara Lindholm, ordförande Svenska Spels Forskningsråd.

       Exempel ur programmet:

       • Funktion av comorbid substans, beteendemässiga och psykiska sjukdomar i etiologi, kurs och återhämtning. David Hodgins, Ph.D.,R.Psych. Professor, Department of Psychology University of Calgary
       • Anhörigstudier. Clara Gumpert, Anders Nilsson, Kristoffer Magnusson.
       • Prevention och Identifikation. Kent Nilsson, Sofia Vadlin, Kristina Sundqvist.
       • Spelansvarsåtgärder. David Forsström


       Fakta

       Forskningsdagen är ett årligt återkommande event där Forskningsrådet sammanför olika vetenskapliga discipliner, medicinska och samhällsvetenskapliga ur ett folkhälsoperspektiv.

        Forskningsrådet är en oberoende referensgrupp som bereder och beslutar om Svenska Spels bidrag till forskning om spelberoende och förebyggande arbete mot spelproblem.

       Genom Forskningsrådet delar vi årligen ut 5 miljoner kronor till forskning om spel och förebyggande insatser mot spelproblem. Första utlysningen skedde våren 2011. Idag stöttar vi totalt tolv projekt på olika högskolor och universitet.

       http://www.can.se/svenska-spels-forskningsrad/

       Här listas samtliga projekt som Svenska Spels forskningsråd har bidragit med medel till (öppnas i pdf).

       [1] Uppgift från Folkhälsomyndighetens prevalensstudie Swelogs 2015: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/spel/swelogs-prevalensstudie-2015/


       För mer information kontakta:

       Zenita Strandänger, Spelansvar & Hållbarhet, tel. 070-656 36 31

       Sara Lindholm, ordförande Svenska Spels Forskningsråd, tel. 070-112 02 98

       Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-087 47 49

       Photos

       Documents

        Spelakademin 2016

        Har den svenska spelbranschen en hållbar framtid?

        Denna fråga och en rad andra är på agendan när spelbranschen med start imorgon onsdag samlas för 25:e året i följd på Svenska Spels Spelakademi i Visby. Under årets tvådagars-program kommer branschen och inbjudna talare diskutera hur vi tillsammans kan skapa en hållbar spelmarknad. Det fullspäckade programmet innehåller även exempel från spelbranschen i Danmark och Finland om olika vägval på en hållbar spelmarknad. Spelansvar, antikorruption, digitalisering, matchfixning, och inte minst den pågående svenska spelutredningen som ska presenteras i mars 2017, är ytterligare viktiga ämnen som kommer debatteras.

        Alexander Bard, Özz Nûjen, Håkan Hallstedt, HC Madsen, Thérèse Liljeqvist, Meg Tiveus, Pia Bergman, och Joakim Palmqvist är bara ett axplock av listan på föreläsare. Moderator för andra året i rad är Catarina Rolfsdotter-Jansson.

        – Spelakademin är ett forum för spelbranschens aktuella ämnen och kunskapsutbyten, och jag ser fram emot två dynamiska dagar med många intressanta diskussioner kring årets tema ”Hur skapar vi tillsammans en hållbar spelmarknad?”, säger Lennart Käll, VD på Svenska Spel.

        Spelakademin livesänds som tidigare på och kan följas på twitter #spelakademin. På sajten finns också ett forum där webbplatsens besökare aktivt kan ta del av och fortsätta diskussionerna efter varje programpunkt.

        Samtliga talare på 2016 års Spelakademi:, Polisöverintendent, Nationella operativa avdelningen, Beredningsenheten, Samordnare illegalt spel, Lotteriinspektionen, Rikssamordnare mot grov ekonomisk brottslighet, Skattemyndigheten, Specialist i gränslandet mellan media, teknik och makroekonomi, Kulturråd finska utbildnings- och kulturdepartementet, Kriminalreporter Sydsvenska Dagbladet, Strategisk produktutvecklare, Svenska Spel, Chef livespel, Svenska Spel, Samordnare Matchfixning, Riksidrottsförbundet, Professor i organisationsetik, Ersta Sköndals högskola., Spelexpert, Verksamhetsledare, Mitt Livs Chans, Kasinochef Casino Cosmopol Malmö, Kasinochef Casino Cosmopol, Stockholm, Fd vd Svenska Spel, styrelseproffs, Generalsekreterare Elitfotboll Dam, Statssekreterare hos Gabriel Wikström, Ordförande Spelberoendes Riksförbund, Psykolog och psykoterapeut, Stödlinjen, Penningautomatföreningen (RAY), Vad har hänt i Finland efter sammanslagningen mellan Veikkaus, Ray och Fintoto?, Generaldirektör Lotteriinspektionen, regeringens spelutredare.
        HC Madsen,
        Adm. direktør/CEO, Danske Spil, Vad har varit bra respektive mindre bra efter liberaliseringen i Danmark? , VD, Svenska Spel

        Key Note Speakers:, föreläsare, författare och visionär, mångfald och integration


        För mer information:
        Monica Medvall, Spelansvar & Hållbarhet, tel. 070-6399090
        Elisabeth Lennhede, Presskontakt, tel 070-087 47 49.

        Photos

        Documents