Krafttag i kampen mot spelberoende

Hur ska framtidens spelforskning se ut? Vi står inför en spelmarknad med nya snabba spel som lockar unga, vilket medför nya typer av utmaningar. Svenska Spels oberoende Forskningsråd samlar i dag några av landets främsta forskare och aktörer inom spelberoende, för att hitta och diskutera framtidens lösningar. 

– Forskningsrådet arbetar långsiktigt med att stödja unga forskare från olika universitet och högskolor. Det är med stor glädje som vi anordnar Forskningsdagen, inte minst för att ta del av vetenskapliga resultat men även för att synliggöra och dela kunskap om forskning inom spelberoende, säger Sara Lindholm, ordförande Svenska Spels Forskningsråd.

Spelberoendefrågan är mer aktuell än någonsin: från och med den första januari 2018 skrivs spelberoende in i socialtjänstlagen och kommer att likställas med alkoholism och drogberoende. Kommuner och landsting kommer att vara ansvariga för att erbjuda vård och förebyggande insatser. Än så länge är spelberoende ett ungt forskningsområde i Sverige och mer forskning behövs för att ta fram nya behandlingsstrategier och åtgärder som har vetenskaplig förankring.

– Vi är stolta över att vara med och bidra till att forskning kring hur man förebygger spelberoende går framåt. Forskningen ger oss viktig information i vårt arbete med förebyggande åtgärder för att motverka spelproblem, och Forskningsdagen innebär att vi och andra får ta del av den nya fakta som kommit fram, säger Zenita Strandänger, Spelansvar och Hållbarhet, Svenska Spel.

Forskningsdagen tar plats på Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm mellan kl 09.30 och 18.00. Här läser du mer om Forskningsdagen och ledamöterna i Forskningsrådet.  

För mer information, vänligen kontakta:
Zenita Strandänger, Spelansvar och Hållbarhet, tel. 070-656 36 31
Sara Lindholm, ordf. Svenska Spels Forskningsråd, tel. 070-1120298
Hanna Radtke Bergström, presskontakt, tel. 073-655 16 81

Forskningsrådet inrättades 2010 och är en oberoende referensgrupp som bereder och beslutar om Svenska Spels bidrag till forskning om spelberoende och förebyggande arbete mot spelproblem.

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se

 

Photos

Forskningsdag om spelberoende och spelproblem

Idag håller Svenska Spels Forskningsråd en forskningsdag på ämnet spelberoende och spelproblem. Trots att cirka två procent av befokningen bedöms[1] ha spelproblem så uppmärksammas inte frågan, och dess implikationer för samhället, tillräckligt. Både det förebyggande arbetet och vården av drabbade är eftersatt i Sverige.

Forskningsområdet är ungt men intresset är stort för att synliggöra denna grupp som kan behöva särskild hjälp och stöd. Med hjälp av forskningen kan man identifiera riskfaktorer, hitta nya behandlingsstrategier, och ta fram nya åtgärder med vetenskaplig förankring. Varför man spelar och vilken typ av behandling som passar de olika riskgrupper av spelare är andra viktiga frågor som söker vetenskapliga svar.

Med detta forskningsnätverk vill Forskningsrådet visa på att det finns ett intresse för, och behov av, forskning i Sverige på spelberoende och spelproblem. Vilken forskning som bedrivs här, hur långt vi har kommit, och vilka behandlingsmetoder vi idag har för spelproblem. För att belysa att frågan om spelproblem är en internationell angelägenhet, har Forskningsrådet även bjudit in internationella talare till Forskningsdagen.

–       Vi är stolta över att vara med och bidra till att forskning kring hur man förebygger spelberoende går framåt. Forskningen ger oss viktig information i vårt arbete med förebyggande åtgärder för att motverka spelproblem, och Forskningsdagen innebär att vi och andra får ta del av den nya fakta som kommit fram, säger Zenita Strandänger, spelansvar & hållbarhet, Svenska Spel.

–       Forskningsrådet arbetar långsiktigt med att stödja unga forskare från olika universitet och högskolor. Det är med stor glädje som vi anordnar Forskningsdagen, inte minst för att ta del av vetenskapliga resultat men även för att synliggöra och dela kunskap om forskning inom spelberoende, säger Sara Lindholm, ordförande Svenska Spels Forskningsråd.

Exempel ur programmet:

 • Funktion av comorbid substans, beteendemässiga och psykiska sjukdomar i etiologi, kurs och återhämtning. David Hodgins, Ph.D.,R.Psych. Professor, Department of Psychology University of Calgary
 • Anhörigstudier. Clara Gumpert, Anders Nilsson, Kristoffer Magnusson.
 • Prevention och Identifikation. Kent Nilsson, Sofia Vadlin, Kristina Sundqvist.
 • Spelansvarsåtgärder. David Forsström


Fakta

Forskningsdagen är ett årligt återkommande event där Forskningsrådet sammanför olika vetenskapliga discipliner, medicinska och samhällsvetenskapliga ur ett folkhälsoperspektiv.

 Forskningsrådet är en oberoende referensgrupp som bereder och beslutar om Svenska Spels bidrag till forskning om spelberoende och förebyggande arbete mot spelproblem.

Genom Forskningsrådet delar vi årligen ut 5 miljoner kronor till forskning om spel och förebyggande insatser mot spelproblem. Första utlysningen skedde våren 2011. Idag stöttar vi totalt tolv projekt på olika högskolor och universitet.

http://www.can.se/svenska-spels-forskningsrad/

Här listas samtliga projekt som Svenska Spels forskningsråd har bidragit med medel till (öppnas i pdf).

[1] Uppgift från Folkhälsomyndighetens prevalensstudie Swelogs 2015: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/spel/swelogs-prevalensstudie-2015/


För mer information kontakta:

Zenita Strandänger, Spelansvar & Hållbarhet, tel. 070-656 36 31

Sara Lindholm, ordförande Svenska Spels Forskningsråd, tel. 070-112 02 98

Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-087 47 49

Photos

Documents

  Ny ordförande för Svenska Spels forskningsråd

  Visby 21 december 2015

  Sara Lindholm medicine doktor vid Karolinska Institutet är ny ordförande för Svenska Spels forskningsråd från och med nästa år.
  – Det ska bli fantastiskt roligt och är ett hedrande uppdrag. Jag ser fram emot att tillsammans med rådets ledamöter driva arbetet framåt, säger Sara.

  Forskningsrådet består av erfarna forskare och representanter från samhällsintressen vars uppgift är att fördela medel till forskning om spelproblem. Kunskapen är ett viktigt inslag i Svenska Spels förebyggande arbete mot spelproblem.

  – Vi har en viktig uppgift att synliggöra forskningsresultat på ett tillgängligt sätt så olika aktörer inklusive Svenska Spel kan identifiera områden där verksamhetens förebyggande arbete kan utvecklas. En viktig del som kan utvecklas är att sprida kunskap om beroendesjukdomar och hur man kan arbeta preventivt i samhället, säger Sara.

  Idag stöttar forskningsrådet 12 olika forskningsprojekt. Dessa har av rådet bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och samhällelig relevans. Tyngdpukten fram tills nu legat på spelbeteenden, effekter av reklam, riskfaktorer och anhörigas perspektiv som medberoende. Men digitaliseringen av spelbranschen är något som forskningsrådet måste ta hänsyn till när medel fördelas till olika projket.

  – Jag är personligen intresserad av den generation som växer upp med ett helt annat utbud, tillgänglighet och förhållningssätt till digitala spel än vad vi själva gjorde. Vilka effekter har det på utveckling och beteendemönster? Här finns det mycket spännande forskning att fortsätta utveckla, säger Sara.

  Sara Lindholm tillträder rollen som ordförande 20 januari. Hon efterträder Stefan Borg som lämnar uppdraget efter fem år.

  Fakta Svenska Spels forskningsråd:
  Genom forskningsrådet vill Svenska Spel öka kunskapen och insikten om spelproblemen och hur man bäst förebygger dem. Forskningsrådet bildades 2010 och delar årligen ut fem miljoner kronor till forskning om spel och förebyggande insatser mot spelproblem. Första utlysningen skedde våren 2011. Idag stöttar Svenska Spel totalt tolv projekt på olika högskolor och universitet.

  För mer information, kontakta:
  Johan Söderkvist, pressinformatör Svenska Spel, 010-120 36 66 

  Photos

  Documents