Händelserik start på 2017

Svenska Spels satsningar på nya spelupplevelser genererar toppbetyg från kunderna. Eurojackpot fortsätter växa i popularitet, förflyttningen mot spel Online går enligt plan och mobilen ökade 35 procent. Ökad konkurrens, satsningar på nya spelupplevelser och tjänster, ovanligt hög återbetalning på sportvadhållning, samt allt fler som frivilligt stänger av sig, bidrog till ett lägre resultat för perioden.

Nettospelintäkterna för första kvartalet uppgick till 2 157 MSEK (2 281), vilket var 124 MSEK eller 5,4 procent lägre än samma period föregående år. Resultatet uppgick till 1 132 MSEK (1 269), en minskning med 137 MSEK eller 10,8 procent. Kvartalet har präglats av en ökad konkurrens och stora satsningar framåt på nya digitala spelupplevelser och tjänster till kund, vilket har bidragit till ett lägre resultat för perioden.

–     Betyget våra kunder ger oss, visar att vi är på rätt väg. Under kvartalet nådde vårt NKI (nöjd-kund-index) nytt all-time-high. Hela 70 procent av kunderna är nöjda med den upplevelse vi erbjuder. Vi ser dock en trend att färre kunder spelar för mer, vilket även innebär att fler väljer att stänga av sig frivilligt under en kortare eller längre period, säger Svenska Spels vd Lennart Käll.

Intäktstappet under det första kvartalet förklaras med svagare försäljning generellt i ombuds­kanalen och på våra fysiska kasinon, men även på en ovanligt hög återbe­talningsgrad på Oddset.

–     Precis som flera andra spelbolag kan vi konsta­tera att sportresultaten under första kvartalet gick spelarnas väg i så hög grad att vi, trots ökade bruttospelintäkter fick vi ett lägre utfall för produkten Oddset. Det är bara att glädjas med våra kunder och gratulera till vinsterna, säger Lennart Käll.

Januari – mars i korthet

 •  Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 157 MSEK (2 281), en minskning med 5,4 %.
 •  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 133 MSEK (1 267), en minskning med 10,6 %.
 •  Resultatet för koncernen uppgick till 1 132 MSEK (1 269), en minskning med 10,8 %.
 •  Rörelsemarginalen uppgick till 20,8 % (23,1).
 •  Nöjd-kund-index uppgick till 70 (68), vilket är en ökning jämfört med föregående kvartal.
 •  Svenska Spels imagevärde uppgick till 54 % (55) vilket är en minskning jämfört med föregående kvartal.
 • Spelkollsindex uppgick till 84 (83) och ökar något jämfört med föregående kvartal.

Händelser under kvartalet  

 •  Samarbetet med Riksidrottsförbundet har utökats med 37 miljoner per år med främsta fokus på motion och rörelse för barn och ungdomar. Totalt uppgår avtalet till 50 miljoner per år under tre år.
 •  Försäljningen i mobilen ökar med 35 procent.
 •  8 000 kunder frivilligt avstängda per den sista mars.
 •  Swish och Masterpass har lanserats som nya betalsätt.
 •  Utbudet på Oddset har utökats med nya speltyper och nattöppet.
 •  Lansering av ny plattform för bolagsspel på sporten, i syfte att stärka kundupp-levelsen och möjligheten att spela tillsammans.
 •  Lansering av ny pokerplattform.

Delårsrapport januari – mars 2017 hittar du här 

För mer information kontakta:

För kontakt med Lennart Käll, vd, Svenska Spel, kontakta Andreas Jerat, presschef Svenska Spel, tel 070-087 46 94

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se

Photos

Documents

  Spelansvaret – vilket pris är vi beredda att betala?

  Välkommen till Svenska Spels seminarium om den framtida spelmarknaden. Vi lyssnar till ett samtal om hur kapitalmarknaden ser på spelbolag – och vilken roll ett utvecklat spelansvarsarbete kan spela för investeringsbesluten. Hur arbetar staten med hållbarhet i sina bolag, och när behöver den vanliga styrningen kompletteras med ett särskilt ansvar? Livesändningen startar ca 08.00 torsdag den 27 april. Du kan se den nedan eller genom att surfa hit.

  Undersökning på ämnena hållbarhet och spelansvar.

  • Resultaten i denna rapport bygger på svar insamlade under perioden 7-19 april 2017.
  • Intervjuerna har genomförts med webbenkäter i Norstats webbpanel.
  • Målgruppen är samtliga svenskar i åldrarna 18-75 år.
  • Resultaten är baserade på 1013 svar.
  • Resultaten har viktats med avseende på kön och ålder, där verklig köns- och åldersfördelning hämtats från SCB.
  • 36% svarsfrekvens (1013 svar av 2782 inbjudna)

  Hållbarhet & Spelansvar_Undersökning inför SvS Frukostseminarium 24 apri…

   

  Svenska Spels upphandling av kommunikationstjänster slutförd

  Svenska Spel startade hösten 2016 en offentlig upphandling avseende kommunikationstjänster då nuvarande avtal löper ut under 2017. Resultatet av upphandlingen är klart och besked har skickats ut till samtliga anbudsgivare.

  – Vi har under upphandlingsprocessen haft förmånen att ta del av ett stort antal anbud av mycket hög kvalitet från några av Sveriges absolut vassaste byråer. Efter en intensiv process och noggrann utvärdering ser vi nu fram emot att teckna avtal med sex vinnande leverantörer, säger Joakim Mörnefält, Kommunikationsdirektör på Svenska Spel. 

  Den leverantör som tilldelas kontrakt inom anbudsområdet strategisk och kreativ byrå Turspel är King Solutions KB, inom anbudsområdet strategisk och kreativ byrå Modervarumärket är det Bloomy Ideas AB, inom anbudsområdet strategisk och kreativ byrå Sport- och Nätspel är det Perfect Fools AB, inom anbudsområdet marknads-PR för Modervarumärket, Turspel, Sportspel, Nätspel och Casino Cosmopol är det Jung Relations AB, inom anbudsområdet designbyrå är det Happy Forsman & Bodenfors AB, och den leverantör som tilldelas kontrakt för anbudsområdet kommunikationsstöd inom Public Affairs och Corporate Communication är JKL AB.

  Utvärderingen omfattade både pris och kvalitet. Den kvalitativa utvärderingen baserades på leverantörernas svar på för varje anbudsområde anpassade fiktiva uppdrag, som var och ett utvärderades utifrån tre kriterier. Den leverantör som erhöll den högsta poängen sammantaget för pris och kvalitet tilldelades avtalet inom respektive anbudsområde.

  För mer information kontakta:

  Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel 070-087 47 49.

  Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se

  Photos

  Documents

   Ny branschorganisation sjösatt på spelmarknaden

   Idag lanseras Spelbranschens Riksorganisation, som har som mål att representera hela den framtida reglerade spelmarknaden. Medlemmar är alla aktörer med svenskt tillstånd och möjlighet till stödmedlemskap finns för övriga, där Åländska Paf är först ut. Styrelsens ordförande blir Lennart Käll från Svenska Spel och vice ordförande Anders Årbrandt, Novamedia. Till vd har Jenny Nilzon utsetts.

   I slutet av förra året berättade Spelbranschens Etiska Råd om ambitionerna att ombildas till branschorganisation och idag klubbades beslutet igenom. Spelbranschens Riksorganisation kommer att vara ett organ som företräder den samlade spelmarknaden, både online och offline, och särskilt tillvarata medlemmarnas intressen. Arbetet ska fokusera på att skapa en sund, modern och hållbar spelmarknad.

   – Vi har flera stora utmaningar i branschen, till exempel att det generella förtroendet minskar, säger Jenny Nilzon. Nu måste vi börja göra mer och snacka mindre. Att samarbeta över gränserna kommer vara avgörande om vi ska lyckas och det är därför särskilt roligt att Paf kommit med. Och vi vet att flera är intresserade att vara med i arbetet framåt och det välkomnar vi.

   Spelbranschens Riksorganisation kommer att ta ett bredare anslag och arbeta med fler frågor än spelreklam och spelansvar, som varit det etiska rådet fokus under 15 år. Bland annat har organisationen som ambition att öka kunskapen om spel och spelande i olika målgrupper och verka för att mer forskning kan genomföras.

   Organisationen ska fortsätta att utveckla självreglerande standarder för etisk marknadsföring och ha fokus på ett högt konsumentskydd. Genom det oberoende granskningsorganet SEEM kan spelreklam anmälas, bedömas och fällas.

   Jenny Nilzon är utbildad i marknadsekonomi och change management och har tidigare arbetat som nordisk PR-chef på Panasonic, som vd för Kommunikationsbyrån Bite och med ledningen på Novamedia.

   -Vi är jätteglada att Jenny tackade ja till uppdraget som vd för Spelbranschens Riksorganisation, hon kan både spelbranschen och är en driven förändringsledare. Det kommer att behövas när vi ska rustas för nya tider, säger Lennart Käll, Svenska Spel

    

   FAKTA SPELBRANSCHENS RIKSORGANISATION: tidigare Spelbranschens Etiska Råd, samlar etablerade aktörer på den svenska spelmarknaden. Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet, Svenska Spel och Sportslotteriet. Stödmedlem är Paf. Spelbranschens Riksorganisation arbetar för en sund, modern och hållbar spelmarknad.

   Styrelse består av: ordförande Lennart Käll, Svenska Spel, Hans Skarplöth, ATG, Anders Årbrandt, Novamedia Postkodlotteriet, Anders Johansson, Kombispel, Hans Sahlin, Folkspel och Annika Nyberg Miljonlotteriet.

   Svenska Spel meddelar resultat av tilldelningsbeslut i upphandling av mediabyrå samt SEA- och SEO-tjänster

   Svenska Spel startade hösten 2016 en offentlig upphandling av mediebyråtjänster, samt tjänster avseende SEA (Search Engine Advertising) och SEO (Search Engine Optimization), då nuvarande avtal löper ut 2017. Resultatet av tilldelningsbeslutet i upphandlingen är klart och besked har idag skickats ut till samtliga anbudsgivare.

   – Resultatet av Svenska Spels upphandling avseende mediebyråtjänster samt tjänster avseende SEA och SEO är nu klart. Den leverantör som tilldelas kontrakt inom anbudsområdet Mediebyråtjänster är OMD Sweden AB, och den leverantör som tilldelas kontrakt för anbudsområdet Tjänster för SEA och SEO för samtliga Svenska Spels varumärken är Iprospect AB, säger Martin Sundberg, Chef Media och Kommunikation på Svenska Spel.

   Från och med idag den 31 mars inträder en tiodagars obligatorisk avtalsspärr under vilken tid Svenska Spel avvaktar med att kommentera resultatet ytterligare.

   Svenska Spel lyder under LOU (Lagen om offentlig upphandling) och nuvarande avtal löper ut 2017. Samtliga anbudslämnare informerades om tilldelningsbeslut i upphandlingen den 31 mars.

   För mer information kontakta:

   Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-0874749. 

   Photos

   Documents

    Dalkurd vinner Superettan 2017 och Bangura blir målkung

    Enligt Svenska Spels oddssättare är det storsatsande Dalkurd som vinner Superettan och lagets nyförvärv Mohamed Bangura blir skyttekung. Helsingborg, som spelar Superettan för första gången, väntas göra snabb comeback i Allsvenskan. Överraskningen under försäsongen är Brommapojkarna. När spelet öppnades låg de på 60 gånger pengarna. Syrianska och nykomlingen Norrby får respassen till division 1. 

    Vinnare Superettan 2017

    Dalkurd 2,60
    Helsingborgs IF 8,00
    IF Brommapojkarna 8,00
    Gelfe IF 9,00
    Örgryte IS   10,00
    Trelleborgs FF 14,00
    Falkenbergs FF 16,00
    GAIS 20,00
    Varberg BoIS 20,00
    Östers IF 40,00
    Åtvidabergs FF 40,00
    IK Frej Täby 75,00
    Degerfors IF 75,00
    IFK Värnamo 100,00
    Norrby IF 150,00
    Syrianska FC 200,00

    Aktuella odds finns på www.svenskaspel.se/oddset

     

    Photos

    Documents

     Allsvenskan 2017 – Malmö FF guldfavorit

     Mästarnas mästare Malmö FF är även i år favorit att vinna Allsvenskan. Häckens Paulinho blir enligt oddsen årets skyttekung.

     Vinnare

     – Malmö är storfavorit före AIK och IFK Göteborg. De senaste fyra åren har Malmö vunnit tre gånger, vilket är mycket imponerande, säger Svenska Spels oddssättare.

     – Inga större oddsrörelser har skett under förhandsspelet vilket vi tolkar som att oddsen även ligger i linje med våra spelares förväntningar.  

     – Förra året lyckades nykomlingarna Östersund och Jönköpings Södra klara sig kvar. I år har vi Halmstad och AFC som med störst sannolikhet halkar ur Allsvenskan.

     När det gäller oddset Bäst i Väst delas favortiskapet av IFK Göteborg[2,35] och Häcken[2,50] före Elfsborg[4,20]. Bäst i Stockholm blir storfavoriten AIK[1,40] före Djurgården[4,50] och Hammarby[7,80]. Derbyn kan sluta hur om helst och om Djurgårdens spöke skräms bort kan oddset vara spelvärt. 

     Årets Skyttekung

     – Årets skyttekung kan återigen bli en spelare från Häcken. Ser vi till statistiken så sticker Paulinho ut med många avslut i straffområdet och skott på mål. Om inget spektakulärt händer innan transferfönstret stänger håller vi honom som skyttekung i årets Allsvenskan, avslutar Svenska Spels oddssättare.

     Lag / Odds

     Malmö FF 2,40
     AIK 4,00
     IFK Göteborg 8,00
     Elfsborg 11,00
     Häcken 11,00
     IFK Norrköping 13,00
     Östersund 16,00
     Djurgården 22,00
     Hammarby 50,00
     Örebro 50,00
     Kalmar FF 50,00
     Sirius 150,00
     Jönköpings Södra 150,00
     Gif Sundsvall 200,00
     Halmstad 200,00
     AFC Eskilstuna 250,00

     Aktuella odds finns på www.svenskaspel.se/oddset

     Oddset hyllar arenan

     I samband med upptakten av Allsvenskan och Superettan presenterar Oddset, tillsammans med Sverigemotiv, grafiker på samtliga arenor årets fotboll spelas på. Motiven finns på www.sverigemotiv.se/oddset.

     För mer information vänligen kontakta johan.svensson@svenskaspel.se eller 0700874540

     Photos

     Documents

      Nytt samarbete mellan Svenska Spel och Riksidrottsförbundet för att få fler i rörelse

      Stockholm 10 mars 2017

      Två av tre fyraåringar i Sverige når inte upp till Världshälsoorganisationen WHO:s mål för rörlighet. Stillasittandet i alla åldrar är ett hälsoproblem för samhället. I och med samarbetet möjliggör Svenska Spel idrottens extra satsningar för att få fler i rörelse.

      Totalt satsas 37 miljoner kronor per år under tre års tid och den övervägande delen fördelas till specialidrottsförbunden.

      – Vi är fantastiskt glada över Svenska Spels stöd som möjliggör insatser i linje med svensk idrotts strategi mot 2025 och målet livslångt idrottande. Att det här också blir satsningar som alla våra specialidrottsförbund, liten som stor, kan få ta del av, känns mycket bra, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

      En bärande del av satsningen blir en rörelsefond ur vilken specialidrottsförbunden kan söka medel för att på föreningsnivå bedriva initiativ och projekt som gör att fler kommer i rörelse. Det kan till exempel handla om att utöka prova-på-verksamheten bland föreningar för att fler barn ska få möjlighet att utveckla sin motorik, vilket är grunden för att kunna vara idrottsaktiv livet igenom. Fonden kan också stötta projekt som möjliggör samverkan mellan olika idrotter, spontanidrott och gemensam fysisk aktivitet för barn och föräldrar. Utöver fonden finns möjlighet för specialidrottsförbunden att via Riksidrottsförbundet teckna separata samarbetsavtal med Svenska Spel.

      – I samhället pågår diskussionen om stillasittande. Idrotten har en nyckelroll att spela i en förändring och har redan påbörjat arbetet mot livslångt idrottande. Tillsammans med idrotten vill vi ta ansvar och bidra till att fler rör på sig, säger Erik Strand, styrelseordförande Svenska Spel.

      Fakta, samarbetsavtalet Svenska Spel och Riksidrottsförbundet:
      Satsningens omfattning är 37 miljoner kronor per år där merparten kommer att fördelas till specialidrottsförbund. Dels genom framåtfonden, dels genom möjligheten att via Riksidrottsförbundet teckna separata samarbetsavtal med Svenska Spel.

      Svenska Spels stöd blir en möjliggörare för idrottsrörelsen i arbetet med att få fler människor i alla åldrar mer fysiskt aktiva. Målet är också att ge barn den fysiska kompetens och motorik som krävs för att kunna vara idrottsaktiva hela livet. De öronmärkta medlen i Framåtfonden uppgår till 7,3 miljoner kronor årligen av totalt 37 miljoner kronor.
      För mer information:
      Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-626 46 06.

      För kontakt med Eriks Strand, ring Svenska Spels Presschef Andreas Jerat 070-0874694

      Photos

      Documents

       Hela 349 miljonvinster till svenska folket 2016– Triss, Lotto och Stryktipset gjorde flest människor till miljonärer.

       Under 2016 delades det ut 349 miljonvinster hos Svenska Spel och totalt delades det ut nästan 1,3 miljarder kronor till miljonvinnarna. Spelet som genererade flest miljonvinster var Triss med 126 miljonvinster, tätt följt av Lotto med 111 miljonsvinster och Stryktipset med 45 miljonvinster. Det totala vinstbeloppet för 2016 uppgick till drygt 8,8 miljarder kronor och i snitt spelade svenskarna för 1 527 kronor hos Svenska Spel.

       – 2016 har varit ett kanonår med nästan en miljonvinst per dag i snitt. En hel del att göra under fjolåret med andra ord. Att få vara med på våra miljonvinnares resa från första samtalet är alltid lika roligt och spännande. En stor del av samtalen handlar också om ett ansvar med utgångspunkt från våra vinnare och situationen som nybliven miljonär, säger Pierre Jonsson, vinnarambassadör på Svenska Spel.

       – Jag minns bland annat den härliga Luleåvinnaren som tog hem en av årets tre drömvinster. Han beskrev känslan på bred norrländska, när han fick beskedet om att han vunnit 127 miljoner:

       ”En blev lite fladdrig! 27 miljoner räcker för mig, så 100 miljoner skänker jag till nära och kära, samt välgörenhet”, berättar Pierre Jonsson.

       Varje år sammanställer Svenska Spel hur bruttospelandet ser ut i landet. I statistiken ingår Svenska Spels mest populära sport-, nummer-, lott- och kasinospel. Befolkningsstatistiken hämtas från Statistiska centralbyrån. Jämfört med 2015 års statistik ökar det totala bruttospelandet hos Svenska Spel med drygt 489 miljoner kronor. De riktigt höga vinsterna ökar också i antalet. Under 2016 betalades det ut 349 miljonvinster vilket kan jämföras med föregående år då 300 miljonvinster utbetalades. Online-spelandet (mobil, surfplatta och dator) ligger på 33,3 %, vilket är en ökning med 19 % jämfört med året innan.  

       Bruttospelandet hos Svenska Spel för hela landet

       Totalt   2016  Totalt   2015 
       15 204 miljoner kronor 14 715 miljoner kronor 
       Varav försäljning online  Varav   försäljning online 
       5 061 miljoner kronor 4 255 miljoner kronor 

       Efter att Lotto har knipit första platsen tre år i rad så är Triss återigen spelet som genererade flest miljonvinster (126 stycken). Näst flest miljonvinnare hamnade hos Lotto-kunderna följt av Stryktipset, Måltipset och Joker.

       – Det är jätteroligt med fler miljonvinster än 2015. Att Triss, Lotto och Stryktipset toppar miljonvinstlistan är inget överraskande då det är de största produkterna och favoriter hos våra kunder. Sett över 2016-års 52 Stryktipsomgångar, så är det häftigt att det gick ut hela 45 miljonvinster. Det är bara att lyfta på hatten för tipparkåren, säger Pierre Jonsson.  

       Han fortsätter:  

       – Tar man en titt på de tre län som kammat hem flest miljonvinster, så är det samma trio som under 2015. Stockholm, Västra Götaland och Skåne är vinstrikast sett till miljonvinster, vilket inte är så konstigt med tanke på att vi har väldigt många kunder i dessa tre län. Toppduon Stockholm och Västra Götaland har dessutom ökat på sina miljonvinster, med sexton respektive tolv, jämfört med föregående år, säger Pierre Jonsson.  

       Det är också i storlänen som det spelas för mest pengar. När det gäller genomsnittlig spelinsats per invånare toppar dock Norrbotten statistiken med 1 901 kronor i snitt, följt av Gävleborg där det i genomsnitt spelades för 1 770 kronor och Dalarna med ett snitt på 1 768 kronor. 

       Topp tre län med flest miljonvinster 2016 

       Län  Antal   miljonvinster 2016  Antal   miljonvinster 2015 
       Stockholm 70  54 
       Västra Götaland 62  50 
       Skåne 48  51 

       Spel som genererade flest miljonvinster 2016

       Spel  Antal   miljonvinster 2016  Antal   miljonvinster 2015
       Triss 126  100 
       Lotto 111  105 
       Stryktipset 45  49 
       Måltipset 12 
       Joker 10 
       Keno 10 
       Eurojackpot 10 
       Europatipset 11 
       Skrapspel
       Casino Cosmopol E/T 
       Bingo
       Bomben
       Penninglott

       En undersökning som Svenska Spel har låtit genomföra visar att hälften av svenskarna skulle prioritera att betala av sina lån vid en mångmiljon-vinst. Nummer två på listan över hur man skulle använda vinstpengar är resor, följt av att skänka pengar till släktingar och/eller vänner.  

       Topp fem användningsområden vid en vinst på fem miljoner kronor

       Om   du vann fem miljoner kronor hur skulle du främst använda pengarna?*   2016
         *Flera val möjliga 
       2015
         *Flera val möjliga 
       Betala av lån 51 %  43 % 
       Resor 40 %  46 % 
       Skänka pengar till släktingar   och/eller vänner 33 %  27 % 
       Köpa ny bostad/bostäder 24 %  34 % 
       Investera i värdepapper (t.ex. aktier) 22 %  22 % 

       Undersökningen genomfördes 12-19 januari 2017 av Norstat på uppdrag av Svenska Spel.
       Totalt 1 000 respondenter (de som ingick i undersökningen är mellan 18-75 år), demografiskt genomsnitt av befolkningen.
        

       Mer statistik över 2016 års försäljning av sportspel, nummerspel och lotter, på riks- och länsnivå, finns här.

       Pierre Jonsson, Spel- och vinnarambassadör Svenska Spel, telefon: 0706-63 85 85
       Elisabeth Lennhede, Presskontakt Svenska Spel, telefon: 0700-87 47 49      

       Photos

       Documents