Svenska Spel genomför upphandling av mediabyrå och SEA- och SEO-tjänster

Svenska Spel genomför en offentlig upphandling av mediebyråtjänster, samt tjänster avseende SEA och SEO, då nuvarande avtal löper ut. Svenska Spels bruttoinvesteringar i reklam under 2015 enligt TNS/Sifo RM var ca 345 MSEK. Upphandlingen ska vara klar till våren 2017. Avtalen löper över två år med option på förlängning med ytterligare två år (1+1).

Svenska Spel har delat upp upphandlingen i följande två anbudsområden: 

  • Traditionella mediebyråtjänster vilket inkluderar planering, medieköp och uppföljning för Svenska Spels varumärken.  
  • Tjänster för SEA (Search Engine Advertising) och SEO (Search Engine Optimization)  för alla Svenska Spels varumärken. 

– Som marknadsledare är det av största vikt att ligga i framkant gällande budskapsrelevans och kreativitet för att nå igenom bruset. Spelmarknaden står inför en omreglering och en spännande framtid väntar Svenska Spel. Vi är mycket nöjda med OMG som under snart 4 år visat sig vara en skarp partner och hoppas att vår framtida partner, oavsett vem det blir, vill fortsätta hjälpa Svenska Spel att sätta en hög standard i den nya spelmarknaden, säger Martin Sundberg, Chef Media och Kommunikation på Svenska Spel.   

Nuvarande avtalsparter för båda anbudsområden är OMG.  

Meddelande om upphandlingen och anbudsunderlagen publicerades på Visma Opic den 21 november. Sista anbudsdag är den 10 januari 2017.  

Andreas Jerat, presschef Svenska Spel, tel. 0700-874694

Documents