Vikten av ansvarsfullt spelande

Mina första veckor som hållbarhetschef på Svenska Spel har varit såväl intensiva som roliga. Spelansvar är en mycket viktig fråga som berör många och skapar stort engagemang, vilket resulterar i många spännande möten och diskussioner. En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är Svenska Spels spelansvarsverktyg. Där ges Svenska Spels kunder möjlighet att i både tid […]

Mot hållbar utveckling med gröna avtal

Som hållbarhetsspecialist på Svenska Spel är jag mycket stolt över de arbete vi gör inom miljöområdet. Vi tecknade i år ett så kallat ”grönt avtal” med BRA, något som betyder att våra resor kommer flygas på 50 % biobränsle. Det är ett viktigt steg mot en hållbar utveckling. Just flygresorna är ett av Svenska Spels […]

Svenska Spels nya hållbarhetschef: Jag brinner för hållbarhet

Välkommen till Svenska Spels hållbarhetsblogg, Hållbarhet i fokus. Jag heter Scarlett Roa och är hållbarhetschef på Svenska Spel.

Svenska Spels samarbete med internationella spelbolag, civila samhället och forskare är en förutsättning för vårt hållbarhetsarbete!

Att samarbeta med andra, till exempel statliga bolag, är en stor förutsättning för att vi tillsammans ska kunna uppnå de Globala målen till 2030. Även vårt samarbete med civila samhället och forskare för att minska spelberoendet bidrar till detta mål nummer 16 Fredliga och inkluderande samhällen. Omfattningen och ambitionen i den nya agendan kräver att […]

Stort tack till alla Spelberoendeföreningar i Sverige för att vi har fått besöka er och för att ni delat era berättelser!

Besök hos Spelberoendeföreningar i Sverige Under våren har vi besökt spelberoendeföreningar (SBF) i Stockholm, Malmö, Hässleholm, Halmstad, Göteborg, Trollhättan samt Borlänge. Vi har ställt en del frågor i en enkät som sammanfattas i svaren nedan. Det är ett fantastiskt jobb ni gör på alla föreningar! Tack vare er så fortsätter vi utveckla vår arbete för […]

Hållbar konsumtion och produktion påverkas av hur Svenska Spel upphandlar, kravställer och konsumerar varor och tjänster.

Det globala målet ”Hållbar konsumtion och produktion” är det mål  där Sverige har mest att göra inom, vi konsumerar idag som aldrig förr. Hur vi på Svenska Spel upphandlar, kravställer och konsumerar våra varor och tjänster påverkar detta mål i allra högsta grad. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är […]

Utbildning är en förutsättning för en hållbar spelmarknad!

Svenska Spel informerar och utbildar medarbetare, ombud, affärspartners, och våra sponsrade förbund i spelansvar. Syftet med utbildningarna är att öka kunskapen om risker med spel, informera om regelverket, samt ge kunskap om de olika verktygen som finns. För våra medarbetare har vi även en Hållbarhetsutbildning och en utbildning i Uppförandekoden. Medarbetare Spelansvarsutbildning. Alla medarbetare genomgår […]

Svenska Spels Sponsringsriktlinje har skrivits under av samtliga idrottsförbund som bolaget sponsrar. Den ställer krav på vad de kan göra för att påverka mänskliga rättigheter och mångfald!

Till mål 8, Anständiga villkor och ekonomisk tillväxt, bidrar Svenska Spel framförallt genom att arbeta för att vara en ansvarsfull arbetsgivare i Sverige. Vårt arbete med att ställa krav i leverantörskedjan är också ett exempel på hur bolaget aktivt bidrar till en global förändring när det gäller arbetsvillkor. Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig […]

Stödlinjens årsrapport visar att antalet samtal gällande Svenska Spels produkter minskar!

Stödlinjen gör ett fantastiskt arbete med att ge råd och stöd till personer med spelproblem och till deras anhöriga! De flesta kontakter tas via telefon, chatt och e-post. Antalet kontakter från spelare och anhöriga har ökat något jämfört med 2016. Trots att problem med spel om pengar ofta leder till omfattande negativa konsekvenser för den […]

Svenska Spel har störst chans att påverka globala målet som handlar om hälsa och välbefinnande!

Mål 3 syftar till att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Det är också det globala mål Svenska Spel har störst chans att påverka utifrån vår verksamhet och bolagets arbete med spelansvar för att förhindra människor att fastna i spelmissbruk. Framöver kommer vi att fortsätta presentera […]