Bättre spelkoll hos kvinnor, äldre och kunder som har större delen av sin spelplånbok hos Svenska Spel!

Varje kvartal gör Svenska Spel kundmätningar med ca 3-4.000 svarande (registrerade kunder som spelat minst 12 gånger och för minst 1200 kr (brutto) under de senaste 12 månaderna. Spelkollsindex är oförändrat under kvartalet och ligger på 84 och ligger fortfarande en bit över årsmålet som är 82. Jämfört motsvarande kvartal föregående år finns det en signifikant ökning. Spelkollsindex […]

Var femte satsad krona från problematiskt spelande

Häromveckan sändes Kalla faktas uppmärksammade ”Kasinofällan”, där reportern Håkan Ernmark granskade hur kundtjänsterna hos ett urval av spelbolag agerade när de blev kontaktade av en fiktiv kund som uppvisade tecken på spelproblem.  I programmet framkom att Folkhälsomyndigheten uppskattar att 75 procent av omsättningen på kasinospel och spelautomater kommer från personer med ett problematiskt spelande. Senast […]

Svenska Spel önskar en underbar och hållbar semester med några tips..

Semestern närmar sig med stormsteg och vardagen byts snart ut mot härliga lediga dagar. Oavsett om semestern är några dagar eller fyra veckor brukar goda vanor, även de hållbara, ha en tendens att tillfälligt försvinna under semestern. Speciellt om vi reser bort kan det vara en utmaning att leva hållbart på samma sätt som hemma. […]

Spelberoendeföreningarna bekräftar bilden från Stödlinjen: nätkasino utgör största risken

Svenska Spel besöker kontinuerligt spelberoendeföreningar i Sverige Avdelningen Spelansvar och Hållbarhet inom Svenska Spel har under våren besökt spelberoendeföreningar i Stockholm, Göteborg, Trollhätta, Malmö, Halmstad och Borlänge. Vid besöken har stödpersonerna svarat på några frågor som sammanställts nedan. Det är viktig information som vi tar vidare och ser på om det finns något vi behöver förändra […]

Svenska Spels kunder har koll på sitt spelande enligt fyra frågor

Spelkollsindex förbättras och ligger nu på all time high med 84%! Spelkollsindex ökar något under perioden och ligger en bit över årsmålet (82). Spelkollsindex består av 4 frågor som bildar ett index: ”SvS ger info om riskerna”                          85% ”SvS hjälper mig hålla koll”                         76% ”Hos SvS har jag koll på pengarna”            89% ”Hos SvS har […]

Besökare på Spela lagom gör självtest och ser på anhörigvideon

Ca 25.000 besökare har under januari – februari sökt sig till den svenska version av  Spela lagom och ca 2.000 personer till den engelska versionen. Vid nästa rapport kommer också resultatet för besökare på de övriga 13 språken. Den mest besökta sidan är ”Hur mycket är lagom”.   Flest personer har sett på anhörigvideon ”Samtalscoachen” […]

Idag är det Glädjens Dag!

Glädjens Dag instiftades av Förenta Nationerna 2013 http://www.un.org/en/events/happinessday/ Det är ett sätt att uppmärksamma betydelsen av lycka för alla världens folk. 2015 enades Förenta nationerna om 17 globala mål för hållbar utveckling, vilket innebär att tre fantastiska saker ska uppnås under de kommande 15 åren: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att […]

Hållbarhet är mer än sophantering!

Vad är hållbarhet? En del vet precis vad det handlar om, för andra är det bara ett ord man hört andra prata om. När man ställer frågan om vad hållbarhet är får man ibland reaktioner som ”det handlar om miljö, typ sortering och så”. Hållbarhet, att vara hållbara, hållbart företagande, hållbar utveckling, kärt barn har […]

Nyheter på Spela lagom – 13 språk och hjälp för anhöriga

Sammanfattningar på 13 språk Nu erbjuder Spela lagom (http://www.spelalagom.se/) sammanfattningar av innehållet på 13 olika språk förutom att hela sajten även finns på engelska. Språken är utvalda utifrån besökare på Casino Cosmopol samt de vanligaste språken i Sverige. I sammanfattningen finns information om hur man spelar lagom, när spelet blir ett problem, var man vänder sig om man spelar […]

Kunderna har koll på spelansvaret!

Spelkollsindex ligger på en oförändrat stabil nivå med 83%. Sett över hela året har Spelkollsindex ökat något, även om förändringen ligger inom felmarginalen. Flest kunder instämmer i påståendet att de har koll på pengarna när de spelar hos Svenska Spel, medan det är lite färre som tycker att Svenska Spel hjälper dem att hålla koll.  […]