Stödlinjens årsrapport visar att antalet samtal gällande Svenska Spels produkter minskar!

Stödlinjen gör ett fantastiskt arbete med att ge råd och stöd till personer med spelproblem och till deras anhöriga! De flesta kontakter tas via telefon, chatt och e-post. Antalet kontakter från spelare och anhöriga har ökat något jämfört med 2016. Trots att problem med spel om pengar ofta leder till omfattande negativa konsekvenser för den […]

Svenska Spel har störst chans att påverka globala målet som handlar om hälsa och välbefinnande!

Mål 3 syftar till att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Det är också det globala mål Svenska Spel har störst chans att påverka utifrån vår verksamhet och bolagets arbete med spelansvar för att förhindra människor att fastna i spelmissbruk. Framöver kommer vi att fortsätta presentera […]

Vi stöttar forskningen för att öka kunskapen om spelproblem!

Spelforskning är ett relativt ungt forskningsområde i Sverige. Det gör att det saknas forskning inom området både nationellt och internationellt. Därför inrättade vi 2010 ett forskningsråd och fortsatte med inrättade av spelprofessur och nu senast ett Forskningsbibliotek. Forskningsråd – 2010 Genom forskningsrådet vill vi öka kunskapen och insikten om spelproblemen och hur man bäst förebygger […]

Med jämställdhet menar vi på Svenska Spel att alla ska ha lika möjligheter!

Jämställdhet är ett mål i sig och en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Inom Svenska Spel är bolagets sponsringsverksamhet för kvinnlig fotboll ett exempel på arbete mot detta […]

Forskningsbiblioteket – ny samlingsplats för forskning om spelansvar

Svenska Spel lanserar i dag Forskningsbiblioteket, en tjänst där journalister, speloperatörer, beslutsfattare och andra intressenter kan söka bland svensk och internationell forskning om spelansvar och spelproblem. Den första januari 2019 får vi en ny spellagstiftning i Sverige, där omsorgsplikten om kunderna – spelansvarsarbetet – kommer att vara centralt. Kunskapen om vilka spelansvarsåtgärder som verkligen fungerar […]

Många av slutsatserna gäller i högsta grad även idag!

Det är snart två år sedan Ramböll Management Consulting gjorde en oberoende granskning av vårt spelansvar. Framförallt var syftet att värdera effekterna av Svenska Spels spelansvar, skapa en ändamålsenlig och användbar struktur för uppföljning och utvecklingsarbete samt utforma strategiska och operativa rekommendationer. De använde både kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling och analys för att […]

Det är skillnad på att vara bäst i världen och att göra det som är bäst för världen

Parul Sharma är ett tungt namn inom hållbarhetsområdet och har bland annat varit med och lett regeringens arbete med Agenda 2030. Hon har varit hos oss på Svenska Spel och föreläst om hållbarhet med  fokus på de 17 Globala mål som, i korthet, ska göra världen till en bättre plats. Trots att det finns så många […]

Ni gör det på riktigt!

Ni gör det på riktigt! Vad gött och varmt att höra från våra intressenter! Vi träffar kontinuerligt våra intressenter. I veckan hade vi en workshop i Göteborg med tongivande personer inom spelproblem och spelansvar med Spelberoendeföreningen i Göteborg, @spelnykter, @bettingtorsken, @HighStakesSwe samt våra interna deltagare från Playscan och produktsidan. Vi diskuterade vad som fungerar idag, inte […]

Äntligen har vi fått lagrådsremissen till ny spellag!

Där framgår att man i stort väljer att gå på den lovordade spelutredningens rekommendationer.  Det är till glädjande att man föreslår att spelbolagen ska få registrera allt spel och omsorgsplikten. Det innebär att vi nu får kontakta kunder som verkar vara i farozonen för att utveckla ett spelberoende och kan erbjuda dem stöd, hjälp och […]

Svenska Spel ringer kunder som spelar för mycket!

För en vecka sedan påbörjade vi ett pilotprojekt som vi kallar ”Proaktiva samtal” där vi ringer 100-150 högriskspelare, i huvudsak Vegas- och sportspelskunder. I detta första skede vill vi undersöka kundbehov och kundens reaktion vid samtal kring deras spelbeteende. Vi följer också upp överenskommelser som vi gjort med kunden om att t.ex. ändra sina gränser eller […]