Stödlinjen för spelare och anhöriga. Årsrapport 2016

Under 2016 var det totala antalet inkommande kontakter 5094, varav 2815 besvarades personligen och registrerades av rådgivarna i Stödlinjens uppföljningsdatabaser. I följande rapport redovisas statistik från 2016 års arbete på Stödlinjen.