Forms of gambling, gambling involvement and problem gambling: Evidence from a Swedish population survey

The purpose of this study was to explore the association between problem gambling (PG) and participation in different forms of gambling in order to elucidate relationships between PG, gambling involvement and gambling intensity.

Att bedöma spelformers riskfylldhet: En metodologisk diskussion i ett regleringsperspektiv

Ur inledningen: Forskning och praktisk erfarenhet visar att vissa spelformer är mer riskfyllda än andra. Med ”riskfylld” avses här en spelform där en jämförelsevis stor andel av deltagarna har spelproblem.