Återhämtning från och konsekvenser av problemspelande. EN RAPPORT FRÅN SWELOGS FÖRDJUPNINGSSTUDIE

Fördjupningsstudien (In-depth study, ID) är en del av den fleråriga studien Swelogs som rör spel om pengar, spelproblem och hälsa i Sverige. Studien bedrivs av Folkhälsomyndigheten. Den här rapporten presenterar återhämtning från problemspelande under tre till fyra år, liksom studiedeltagarnas upplevda konsekvenser av spel vid studiens slut, 2013.

Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie

Fördjupningsstudien (In depth study, ID1) är en del av en långsiktig befolkningsstudie som rör spel om pengar, problemspelande och hälsa. Studien heter Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) och drivs av Statens folkhälsoinstitut. Det övergripande målet med både fördjupningsstudien och Swelogs i sin helhet är att ta fram kunskap som kan användas för att utveckla förebyggande metoder och strategier mot problemspelande.

The population prevalence of problem gambling: methodological influences, standardized rates, jurisdictional differences, and worldwide trends

The primary purpose of the present research was to standardize problem gambling prevalence rates so as to facilitate comparisons between jurisdictions as well as within the same jurisdiction over time. The first step in this process was the identification and collection of all published and unpublished studies that involve a jurisdiction-wide adult prevalence survey of problem gambling.

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010. Resultat från Swelogs ettårsuppföljning. Swelogs, Swedish longitudinal gambling study

Huvudsyftet med denna rapport är att beskriva förändringar vad gäller spelproblem i befolkningen under ett år och hur detta samvarierar med förändringar i hälsan. Resultaten bygger på upprepade intervjuer med drygt 6 000 personer.

Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem. Resultat från Swelogs uppföljningsstudie 1998–2009

Den här rapporten presenterar resultat från Swelogs uppföljningsstudie av personer i den så kallade spelproblemgruppen som hade eller hade haft spelproblem i slutet av 1990-talet.