Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporten är en integrerad del av Svenska Spels förvaltningsberättelse.

Här nedan kan du dels ta del av bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, dels revisionsberättelsen inklusive revisorernas yttrande över bolagsstyrningsrapporten.

Sidan ändrades senast den [insert_php] the_modified_time(‘j’); [/insert_php] [insert_php] the_modified_time(‘F Y’); [/insert_php].