Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporten är en integrerad del av Svenska Spels förvaltningsberättelse.

Här nedan kan du dels ta del av bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, dels revisionsberättelsen inklusive revisorernas yttrande över bolagsstyrningsrapporten.

Sidan ändrades senast den 2 december 2016.