Peter Andersson

Född 1973.

BEFATTNING:
Chief QA & Compliance IT, AB Svenska Spel

UTBILDNING:
Civilingenjör KTH och University of Sydney

BAKGRUND:
Chef CIOO och chef Projektkontoret AB Svenska Spel,
IT-konsult Crescendo, forskningsingenjör Siemens-Elema.