Johan Strid

Styrelseledamot invald 2016

Född 1969

BEFATTNING:
Director, The Ocean Race Summits

UTBILDNING:
Fil. Kand. Statsvetenskap, Stockholms Universitet

ANDRA UPPDRAG: —

BAKGRUND:
Generalsekreterare Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska
Kommitté, Partner Askus Consulting AB, generalsekreterare Scouterna.