Hélène Westholm

Styrelseledamot sedan 2014

Född 1971

BEFATTNING:
Bolagsförvaltare, Näringsdepartementet

UTBILDNING:
Civilekonom

ANDRA UPPDRAG:
Styrelseledamot AB Svensk Bilprovning

BAKGRUND:
Project manager inom Corporate Finance i Erik Penser Bankaktiebolag, investment manager i Nordstjernan AB, operativa roller inom bl.a. TeliaSonera AB och Unilever Sverige AB.