Emma Ståhlros

Arbetstagarrepresentant (ledamot)

Född 1983

BEFATTNING:
Senior Projektledare, Portfolio Management Office

UTBILDNING:
Filosofie Magisterexamen Service Management, Lunds universitet

BAKGRUND:
Projektledare Utveckling Retail Svenska Spel
CDO, Projektledare, teamledare Babs Paylink