Styrelsens ledamöter


Erik Strand
Styrelseordförande

Läs mer om Erik Strand ›
Ladda ner bild ›


Eivor Andersson
Styrelseledamot

Läs mer om Eivor Andersson ›
Ladda ner bild ›


Lars Nilsson
Styrelseledamot

Läs mer om Lars Nilsson ›
Ladda ner bild ›


Eva-Britt Gustafsson
Styrelseledamot

Läs mer om Eva-Britt Gustafsson ›
Ladda ner bild ›


Johan Strid
Styrelseledamot

Läs mer om Johan Strid ›
Ladda ner bild ›


Hélène Westholm
Styrelseledamot

Läs mer om Hélène Westholm ›
Ladda ner bild ›


Fredrik Åhlberg
Styrelseledamot

Läs mer om Fredrik Åhlberg ›
Ladda ner bild ›


Martina Ravn
Arbetstagarrepresentant

Läs mer om Martina Ravn ›
Ladda ner bild ›

Vakant
Arbetstagarrepresentant

Läs mer om vakant›

Vakant
Arbetstagarrepresentant

Läs mer om vakant