Styrelsens ledamöter


Erik Strand
Styrelseordförande

Läs mer om Erik Strand ›
Ladda ner bild ›


Eivor Andersson
Styrelseledamot

Läs mer om Eivor Andersson ›
Ladda ner bild ›


Eva-Britt Gustafsson
Styrelseledamot

Läs mer om Eva-Britt Gustafsson ›
Ladda ner bild ›


Gunilla Herlitz
Styrelseledamot

Läs mer om Gunilla Herlitz ›
Ladda ner bild ›


Fredrik Åhlberg
Styrelseledamot

Läs mer om Fredrik Åhlberg ›
Ladda ner bild ›


Peter Andersson
Arbetstagarrepresentant

Läs mer om Peter Andersson ›
Ladda ner bild ›


Martina Ravn
Arbetstagarrepresentant

Läs mer om Martina Ravn ›
Ladda ner bild ›

Johannes Gustafsson
Arbetstagarrepresentant

Läs mer om Johannes Gustafson ›