Styrelsens ledamöter


Eivor Andersson
Styrelseordförande

Läs mer om Eivor Andersson ›
Ladda ner bild ›


Lars Nilsson
Styrelseledamot

Läs mer om Lars Nilsson ›
Ladda ner bild ›


Gunilla Herlitz
Styrelseledamot

Läs mer om Gunilla Herlitz ›
Ladda ner bild ›


Nyamko Sabuni
Styrelseledamot

Läs mer om Nyamko Sabuni ›
Ladda ner bild ›


Anne Årneby
Styrelseledamot

Läs mer om Anne Årneby ›
Ladda ner bild ›


Stefan Berg
Styrelseledamot

Läs mer om Stefan Berg ›
Ladda ner bild ›


Hanna Lagercrantz
Styrelseledamot

Läs mer om Hanna Lagercrantz ›
Ladda ner bild ›


Peter Andersson
Arbetstagarrepresentant

Läs mer om Peter Andersson ›
Ladda ner bild ›


Emma Ståhlros
Arbetstagarrepresentant

Läs mer om Emma Ståhlros ›
Ladda ner bild ›


Stella Susko
Arbetstagarrepresentant

Läs mer om Stella Susko›
Ladda ner bild›