Årsredovisningen 2016

Finansiell information & hållbarhetsredovisning

Här hittar du Svenska Spels finansiella rapporter så som årsredovisningar, delårsrapporter & bokslutskommunikéer, samt hållbarhetsredovisningar.

2017 - Delårsrapporter & bokslutskommuniké

2016 - Årsredovisning

2015 - Årsredovisning

2014 - Årsredovisning

2013 - Årsredovisning

2012 - Årsredovisning

2011 - Årsredovisning

2010 - Årsredovisning

2009 - Årsredovisning

2008 - Årsredovisning

2007 - Årsredovisning

2006 - Årsredovisning

Vill du ha åtkomst till tidigare årsredovisningar eller beställa årsredovisningarna i pappersformat, kontakta Susanne Enekvist, susanne.enekvist@svenskaspel.se.

Sidan ändrades senast den [insert_php] the_modified_time(‘j’); [/insert_php] [insert_php] the_modified_time(‘F Y’); [/insert_php].

GRI-profil

Här hittar du Svenska Spels GRI-profil för 2016.

Finansiell kalender

Delårsrapporter 2017:
– Q1 26 april
Q2 20 juli
Q3 25 oktober
Q4 månadsskiftet jan/feb 2018