Finansiell information & hållbarhetsredovisning

Här hittar du Svenska Spels finansiella rapporter så som årsredovisningar, delårsrapporter & bokslutskommunikéer, samt hållbarhetsredovisningar.

Vill du ha åtkomst till tidigare årsredovisningar eller beställa årsredovisningarna i pappersformat, kontakta Susanne Enekvist, susanne.enekvist@svenskaspel.se.

GRI-profil

Här hittar du Svenska Spels GRI-profil för 2019.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké för 2021:
– 9 februari 2022

Delårsrapporter 2022:
– Q1 26 april 2022
– Q2 18 juli 2022
– Q3 26 oktober 2022
– Q4 i början av februari 2023