Finansiell information & hållbarhetsredovisning

Här hittar du Svenska Spels finansiella rapporter så som årsredovisningar, delårsrapporter & bokslutskommunikéer, samt hållbarhetsredovisningar.

Vill du ha åtkomst till tidigare årsredovisningar eller beställa årsredovisningarna i pappersformat, kontakta Susanne Enekvist, susanne.enekvist@svenskaspel.se.

GRI-profil

Här hittar du Svenska Spels GRI-profil för 2019.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké för 2020:
– 10 februari 2021

Delårsrapporter 2021:
– Q1 27 april 2021
– Q2 21 juli 2021
– Q3 27 oktober 2021
– Q4 i början av februari 2022