Finansiell information & hållbarhetsredovisning

Här hittar du Svenska Spels finansiella rapporter så som årsredovisningar, delårsrapporter & bokslutskommunikéer, samt hållbarhetsredovisningar.

GRI-profil

Här hittar du Svenska Spels GRI-profil för 2019.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké för 2022:
8 februari 2023

Delårsrapporter 2023:
Q1 – 25 april 2023
Q2 – 18 juli 2023
Q3 – 25 oktober 2023
Q4 – början av februari 2024