Finansiell information & hållbarhetsredovisning

Här hittar du Svenska Spels finansiella rapporter så som årsredovisningar, delårsrapporter & bokslutskommunikéer, samt hållbarhetsredovisningar.

2019 - Delårsrapporter och bokslutskommuniké

2018 - Årsredovisning

2017 - Årsredovisning

2016 - Årsredovisning

2015 - Årsredovisning

2014 - Årsredovisning

2013 - Årsredovisning

2012 - Årsredovisning

2011 - Årsredovisning

2010 - Årsredovisning

2009 - Årsredovisning

2008 - Årsredovisning

2007 - Årsredovisning

2006 - Årsredovisning

Vill du ha åtkomst till tidigare årsredovisningar eller beställa årsredovisningarna i pappersformat, kontakta Susanne Enekvist, susanne.enekvist@svenskaspel.se.

GRI-profil

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké för 2018:
– 6 februari 2019

Delårsrapporter 2019:
– Q1 25 april 2019
– Q2 19 juli 2019
– Q3 24 oktober 2019
– Q4 början av februari 2020