Årsstämma 25 april 2023

Tisdagen den 25 april hölls årsstämma där nedanstående styrelse valdes.

Styrelsens sammansättning:

Erik Strand, ordförande
Eivor Andersson, ledamot
Gunilla Herlitz, ledamot
Leif Ljungqvist, ledamot
Lars Nilsson, ledamot
Nyamko Sabuni, ledamot
Anne Årneby, ledamot

Protokoll från tidigare årsstämmor

Årsstämma

2024 hålls årsstämman tisdagen den 23 april kl. 11.00 på Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4 i Visby.

Senast den 5 mars 2024 ska ärende som aktieägaren vill få behandlat på årsstämman ha inkommit till bolaget.

Handlingar årsstämman 2024