Extra bolagsstämma 2019-06-13

Onsdagen den 13 juni hölls extra bolagsstämma i Solna. På stämman valdes Gunilla Herlitz till ny ledamot av styrelsen. Stämman beslutade om nya ekonomiska mål samt om ägaranvisning.

Styrelsens sammansättning:

Erik Strand, ordförande
Eivor Andersson, ledamot
Eva-Britt Gustafsson, ledamot
Gunilla Herlitz, ledamot
Lars Nilsson, ledamot
Jens Schlyter, ledamot
Johan Strid, ledamot
Fredrik Åhlberg, ledamot

Svenska Spels årsstämma 2019

Torsdagen den 25 april hölls Svenska Spels årsstämma i Visby. På årsstämman omvaldes Erik Strand, Eivor Andersson, Eva-Britt Gustafsson, Lars Nilsson, Johan Strid och Fredrik Åhlberg samt nyval av Jens Schlyter.

Styrelsens sammansättning:

Erik Strand, ordförande
Eivor Andersson, ledamot
Eva-Britt Gustafsson, ledamot
Lars Nilsson, ledamot
Jens Schlyter, ledamot
Johan Strid, ledamot
Fredrik Åhlberg, ledamot

Protokoll från tidigare årsstämmor

Extra bolagsstämma 20 september 2016

Extra bolagsstämma

Torsdagen den 13 juni 2019 kl. 08.30, i bolagets lokaler, Evenemangsgatan 17, plan 6, Solna.

OBS! NY STÄMMOLOKAL PÅ EVENEMANGSGATAN 31, ENTRÉPLANET.

Handlingar inför den extra bolagsstämman
13 juni 2019