Årsstämma 26 april 2022

Tisdagen den 26 april hölls årsstämma där nedanstående styrelse valdes.

Styrelsens sammansättning:

Erik Strand, ordförande
Eivor Andersson, ledamot
Gunilla Herlitz, ledamot
Leif Ljungqvist, ledamot
Lars Nilsson, ledamot
Johan Strid, ledamot
Fredrik Åhlberg, ledamot
Anne Årneby, ledamot

Protokoll från tidigare årsstämmor

Årsstämma

2023 hålls årsstämman tisdagen den 25 april kl. 11.00. Mer information kommer.

Senast den 7 mars 2023 ska ärende som aktieägaren vill få behandlat på årsstämman ha inkommit till bolaget.

26 april 2022 kl. 11.00, hölls årstämman på Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby.

Handlingar årsstämman 2022