Årsstämma 28 april 2020

Tisdagen den 28 april hölls årsstämma i Solna. På stämman valdes Anne Årneby till ny ledamot av styrelsen. Stämman beslutade om reviderad ägaranvisning.

Styrelsens sammansättning:

Erik Strand, ordförande
Eivor Andersson, ledamot
Eva-Britt Gustafsson, ledamot
Gunilla Herlitz, ledamot
Lars Nilsson, ledamot
Jens Schlyter, ledamot
Johan Strid, ledamot
Fredrik Åhlberg, ledamot
Anne Årneby, ledamot

Protokoll från tidigare årsstämmor

Extra bolagsstämma 20 september 2016

Årsstämma 2021

Tisdagen den 27 april 2021 kl. 11.00. Med anledning av pandemin kommer stämman i stället att hållas elektroniskt. Anmäl närvaro till AB Svenska Spel, 106 10 Stockholm eller genom e-post till arsstamman@svenskaspel.se senast en vecka före stämman. E-postadress ska anges vid anmälan. Länk till mötet kommer att skickas via e-post till dem som anmält sig till stämman.

Ärende som aktieägaren vill få behandlat på årsstämman ska ha inkommit senast tisdagen den 9 mars 2021.

Handlingar inför årsstämman 2021