Svenska Spels årsstämma 2017

Onsdagen den 26 april hölls Svenska Spels årsstämma i Visby. På årsstämman omvaldes styrelsens samtliga ledamöter enligt nedan.

Styrelsens sammansättning:

Erik Strand, ordförande
Eivor Andersson, ledamot
Eva-Britt Gustafsson, ledamot
Carina Olson, ledamot
Hélène Westholm, ledamot
Johan Strid, ledamot
Fredrik Åhlberg, ledamot

Protokoll från tidigare årsstämmor

Extra bolagsstämma 20 september 2016

Årsstämma 2018

Onsdagen den 25 april 2018 kl. 11.00, Visby. Närmare plats meddelas senare.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman 2018 ska senast den 7 mars 2018 begära detta skriftligen hos styrelsen.

Handlingar inför årsstämman
25 april 2018

Publiceras senare.