Årsstämma 28 april 2020

Tisdagen den 28 april hölls årsstämma i Solna. På stämman valdes Anne Årneby till ny ledamot av styrelsen. Stämman beslutade om reviderad ägaranvisning.

Styrelsens sammansättning:

Erik Strand, ordförande
Eivor Andersson, ledamot
Eva-Britt Gustafsson, ledamot
Gunilla Herlitz, ledamot
Lars Nilsson, ledamot
Jens Schlyter, ledamot
Johan Strid, ledamot
Fredrik Åhlberg, ledamot
Anne Årneby, ledamot

Protokoll från tidigare årsstämmor

Extra bolagsstämma 20 september 2016

Årsstämma 2021

Tisdagen den 27 april 2021 kl. 11.00, Best Western Strand Hotel Visby, Strandgatan 34, Visby. Med anledning av pandemin kan stämman i stället komma att hållas elektroniskt.

Ärende som aktieägaren vill få behandlat på årsstämman ska ha inkommit senast tisdagen den 9 mars 2021.

Handlingar inför årsstämman 2021