Årsstämma 28 april 2020

Tisdagen den 28 april hölls årsstämma i Solna. På stämman valdes Anne Årneby till ny ledamot av styrelsen. Stämman beslutade om reviderad ägaranvisning.

Styrelsens sammansättning:

Erik Strand, ordförande
Eivor Andersson, ledamot
Eva-Britt Gustafsson, ledamot
Gunilla Herlitz, ledamot
Lars Nilsson, ledamot
Jens Schlyter, ledamot
Johan Strid, ledamot
Fredrik Åhlberg, ledamot
Anne Årneby, ledamot

Protokoll från tidigare årsstämmor

Extra bolagsstämma 20 september 2016

Årsstämma 2020

Tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00, AB Svenska Spel, Evenemangsgatan 17, Solna.

På grund av spridningen av Coronaviruset kommer dock allmänheten inte att ha tillträde till AB Svenska Spels årsstämma 2020.

Vd:s anförande kommer att publiceras direkt efter stämman.

Ärende som aktieägaren vill få behandlat på årsstämman ska ha inkommit senast tisdagen den 10 mars 2020.

Läs vd och koncernchef Patrik Hofbauers presentation här.

Handlingar inför årsstämman 2020