Årsstämma 27 april 2021

Tisdagen den 27 april hölls digital årsstämma där nedanstående styrelse valdes.

Styrelsens sammansättning:

Erik Strand, ordförande
Eivor Andersson, ledamot
Gunilla Herlitz, ledamot
Lars Nilsson, ledamot
Jens Schlyter, ledamot
Johan Strid, ledamot
Fredrik Åhlberg, ledamot
Anne Årneby, ledamot

Protokoll från tidigare årsstämmor

Årsstämma 2022

Tisdagen den 26 april 2022 kl. 11.00, Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby. Anmäl närvaro till AB Svenska Spel, 106 10 Stockholm eller genom e-post till arsstamman@svenskaspel.se senast en vecka före stämman.

Ärende som aktieägaren vill få behandlat på årsstämman ska ha inkommit senast tisdagen den 8 mars 2022.

Handlingar inför årsstämman 2022