Svenska Spels årsstämma 2018

Onsdagen den 25 april hölls Svenska Spels årsstämma i Visby. På årsstämman omvaldes Erik Strand, Eivor Andersson, Eva-Britt Gustafsson, Hélène Westholm, Johan Strid och Fredrik Åhlberg samt nyval av Lars Nilsson.

Styrelsens sammansättning:

Erik Strand, ordförande
Eivor Andersson, ledamot
Eva-Britt Gustafsson, ledamot
Lars Nilsson, ledamot
Hélène Westholm, ledamot
Johan Strid, ledamot
Fredrik Åhlberg, ledamot

Protokoll från tidigare årsstämmor

Extra bolagsstämma 20 september 2016

Årsstämma 2019

Torsdagen den 25 april 2019 kl. 11.00, Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman 2019 ska senast den 7 mars 2019 begära detta skriftligen hos styrelsen.

Handlingar inför årsstämman
25 april 2019