Inlägg av Svenska Spel

Svenska Spel kommenterar Aftonbladets inslag

Aftonbladets redaktion 200 sekunder har idag den 21 maj 2024 publicerat ett inslag om spelproblem och spelmissbruk där Svenska Spel omnämns. Vi välkomnar granskning av spelbranschen men vill klargöra fakta. Det går idag inte att spela hos Svenska Spel på det sätt som beskrivs i inslaget. Aftonbladets rapportering bygger på händelser från bland annat 2019 […]

Svenska Spel delar regeringens bedömning av utmaningarna för Casino Cosmopol

Regeringen har idag presenterat en promemoria med förslag på en lagändring som innebär att landbaserat casino (Casino Cosmopol) avvecklas då det inte längre fyller sitt syfte. Som grund för beslutet ligger Casino Cosmopols utmaningar att nå lönsamhet samt att en avveckling inte förväntas ha någon större påverkan på det illegala spelandet. Svenska Spel delar regeringens […]

Delårsrapport januari – mars 2024: Ett kvartal präglat av omställning

Årets första kvartal präglas av en tid av omställning för Svenska Spel för att lägga grunden till en fortsatt framgångsrik verksamhet. Dels arbetet med att framtidssäkra koncernen för att skapa utrymme för tillväxt. Dels avvecklingen av Casino Cosmopol i Malmö och Göteborg för att minska förlusterna inom affärsområdet. Det har stor påverkan på koncernens resultat […]

Gustav Georgson ny ansvarig för samhällsrelationer hos Svenska Spel

Gustav Georgson har utsetts till ansvarig för samhällsrelationer och public affairs hos Svenska Spel. Han kommer närmast från Regeringskansliet där han arbetat som politiskt sakkunnig på Liberalernas samordningskansli. Gustav tillträder sin nya tjänst den 29 april 2024. Gustav Georgson har lång erfarenhet av politiskt arbete för Liberalerna på lokal, regional och nationell nivå. Tidigare har […]

Svenska Spel Sport & Casino kommenterar Spelinspektionens beslut

Spelinspektionen har idag meddelat beslut i ett tillsynsärende som rör Svenska Spel Sport & Casinos arbete med omsorgsplikt under 2021. Svenska Spel Sport & Casino tar till sig av synpunkterna. Bolaget konstaterar samtidigt att man inte delar myndighetens bedömning.  Spelinspektionen har beslutat att ge Svenska Spel Sport & Casino en varning och en sanktionsavgift på […]

Svenska Spel Sport & Casino kommenterar Spelinspektionens beslut

Spelinspektionen har idag meddelat beslut i ett tillsynsärende som rör Svenska Spel Sport & Casinos arbete med omsorgsplikt under 2021. Svenska Spel Sport & Casino tar till sig av synpunkterna. Bolaget konstaterar samtidigt att man inte delar myndighetens bedömning.  Spelinspektionen har beslutat att ge Svenska Spel Sport & Casino en varning och en sanktionsavgift på […]

Vår jämställda sponsring gör skillnad

Det är alltid härligt med vår inom idrotten. Våra vintersportare på skidor och i hockeyrinkar är inne i en spännande säsongsavslutning, samtidigt som fotbollsvärlden bubblar av förväntningar som ska infrias och grusas nästa månad när serierna startar. Men alla har ännu inte samma förutsättningar för sitt utövande och som Sveriges största idrottssponsor har Svenska Spel […]

Svenska Spel förstärker koncernledningen – Mikael Franzén ny Chef Spelansvar & Datadriven transformation och Lovisa Ekman ny Chef IT

I arbetet med att framtidssäkra Svenska Spel gör företaget nu förändringar i koncernledningen. Nuvarande IT-direktören Mikael Franzén blir chef för den nya koncernfunktionen Spelansvar & Datadriven transformation. Ny Chef IT blir Lovisa Ekman som närmast kommer från rollen som chef för Corporate IT på Svenska Spel. De tillträder sina nya tjänster i koncernledningen den 1 […]

2023 – ett historiskt år på den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden har sedan omregleringen 2019 haft en genomsnittlig tillväxttakt på ungefär tre procent per år. Efter tre år av tillväxt kan vi konstatera att den reglerade svenska spelmarknaden minskade 2023. Marknaden för kommersiellt onlinespel och vadhållning har med nätcasino i spetsen tidigare varit branschens tillväxtmotor. Där ser vi nu en tydlig avmattning, vilket […]

Casino Cosmopol i Göteborg och Malmö stängs den 24 februari

Efter att de fackliga förhandlingarna nu avslutats har Svenska Spel fattat det slutgiltiga beslutet att stänga Casino Cosmopol i Göteborg och Malmö. Casinona håller öppet fram till och med den 24 februari varefter de sedan förblir stängda. Casino Cosmopol har i flera år kämpat med lönsamheten på grund av vikande besöksantal då allt fler väljer […]