Inlägg av Anneli Berger Ekman

Ny studie: Samband mellan problemspel och andra hälsotillstånd

Anders Håkansson, professor och överläkare vid Lunds Universitet och dessutom ledamot i Svenska Spels oberoende forskningsråd, har i dagarna, tillsammans med Madisson Ford vid McGill University i Canada, släppt en ny forskningsartikel om sambandet mellan problemspel och andra hälsotillstånd. Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett potentiellt samband mellan problemspel och andra […]

Nya studier visar: förhöjd risk för spelproblem hos elitidrottande män som tränar varje dag

Spelberoendeforskarna vid Lunds Universitet fortsätter att komma med nya spännande rön. Två färska forskningsartiklar om elitidrottare och problemspel har i dagarna publicerats av professor och överläkare Anders Håkansson och hans forskargrupp. Den senaste artikel har publicerats i International Journal of Environmental Research and Public Health. Studierna rapporterar att män som tränar tre eller sju dagar […]

Ny studie: Nätcasinospelare oftare skuldsatta

En ny studie, som forskarna vid Lunds Universitet tagit fram, visar att personer som spelat på nätcasino betydligt oftare är skuldsatta för att finansiera sitt spelande, jämfört med personer som ägnar sig åt andra spelformer. Spelproblematiken var i den aktuella studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychiatry, särskilt markant för kvinnor. […]

Vilket stöd rekommenderas vid spelproblem?

Anders Håkansson och hans kollegor på Lunds universitet har publicerat ny forskning som handlar om hur allmänbefolkningen i Sverige ser på behandling av spelproblem. Resultatet visar att ungefär hälften av de tillfrågade skulle rekommendera en nära anhörig med spelproblem att söka sig till en frivilligorganisation utanför vårdsystemet för hjälp. Bland de som skulle rekommendera någon […]