Extrastämma 20 september 2016

Idag valdes två nya styrelsemedlemmar in i Svenska Spels styrelse. Läs mer om Carina Olson och Eivor Andersson här. 

Svenska Spels årsstämma 2016

Vid onsdagens årsstämma i Visby valdes Erik Strand, tidigare generalsekreterare för Riksidrottsförbundet, till ny ordförande för Svenska Spel.  Anitra Steen lämnade sitt uppdrag.

Onsdagen den 27 april hölls Svenska Spels årsstämma i Visby. VD Lennart Käll inledde sitt anförande med att visa en film om Svenska Spel och bolagets arbetet med att ta svensk idrott framåt.

Lennart betonade spelansvaret, positionen online, kund- och rättningsupplevelsen när han sammanfattade det gångna året.

– 2015 var en bekräftelse på att vår övergripande strategi, upplevelse genom ansvar, håller. Ökat resultat, ökad rörelsemarginal och image visar att det går att kombinera spelansvar med tillväxt. Vi har ett tufft konkurrensläge – men står oss bra. Flera andra aktörer har också börjat prata spelansvar och det bedömer jag som positivt. Vi har engagerade och kompetenta medarbetare, så jag är övertygad om att vi kommer kunna stärka Svenska Spel i framtiden.

Anitra Steen sammanfattade styrelsens arbete under året som gått. Fokus har legat på spelansvar och den framtida spelmarknaden.

– Vi har fortsatt att utveckla vår syn på att bolaget ska få tillstånd att anordna nätkasinon, något som idag enbart erbjuds av de oreglerade aktörerna. Ytterst handlar det om att erbjuda ett ansvarsfullt alternativ till de svenska spelare som nu är utlämnade till oreglerade aktörer.

Bland de viktigaste besluten som togs under 2015 lyfte Anitra investeringarna i nytt centralssystem för Vegas, nya spelterminaler hos ombud och fortsatt samarbete med flera idrottsförbund.

Styrelsens sammansättning:

Erik Strand, ordförande, nyval
Eva-Britt Gustafsson, ledamot, omval
Hélène Westholm, ledamot, omval
Johan Strid, ledamot, nyval
Fredrik Åhlberg, ledamot, nyval

Christer Åberg och Catarina Fritz lämnade styrelsen i samband med årsstämman.

Protokoll från tidigare årsstämmor

Extra bolagsstämma 20 september 2016

Sidan ändrades senast den 24 mars 2017.

Årsstämma 2017

Onsdagen den 26 april 2017 kl. 11.00, Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman 2017 ska senast den 8 mars 2017 begära detta skriftligen hos styrelsen.