Svenska Spels årsstämma 2017

Onsdagen den 26 april hölls Svenska Spels årsstämma i Visby. På årsstämman omvaldes styrelsens samtliga ledamöter enligt nedan.

Styrelsens sammansättning:

Erik Strand, ordförande
Eivor Andersson, ledamot

Eva-Britt Gustafsson, ledamot
Carina Olson, ledamot
Hélène Westholm, ledamot
Johan Strid, ledamot
Fredrik Åhlberg, ledamot

Protokoll från tidigare årsstämmor

Extra bolagsstämma 20 september 2016

Sidan ändrades senast den [insert_php] the_modified_time(‘j’); [/insert_php] [insert_php] the_modified_time(‘F Y’); [/insert_php].

Årsstämma 2018

Onsdagen den 25 april 2018 kl. 11.00, Visby. Närmare plats meddelas senare.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman 2018 ska senast den 7 mars 2018 begära detta skriftligen hos styrelsen.

Handlingar inför årsstämman 25 april 2018

Publiceras senare.