Svenska Spels årsstämma 2017

Onsdagen den 26 april hölls Svenska Spels årsstämma i Visby. På årsstämman omvaldes styrelsens samtliga ledamöter enligt nedan.

Styrelsens sammansättning:

Erik Strand, ordförande
Eivor Andersson, ledamot

Eva-Britt Gustafsson, ledamot
Carina Olson, ledamot
Hélène Westholm, ledamot
Johan Strid, ledamot
Fredrik Åhlberg, ledamot

Protokoll från tidigare årsstämmor

Extra bolagsstämma 20 september 2016

Sidan ändrades senast den 27 april 2017.