Svenska Spels årsstämma 2017

Onsdagen den 26 april hölls Svenska Spels årsstämma i Visby. På årsstämman omvaldes styrelsens samtliga ledamöter enligt nedan.

Styrelsens sammansättning:

Erik Strand, ordförande
Eivor Andersson, ledamot

Eva-Britt Gustafsson, ledamot
Carina Olson, ledamot
Hélène Westholm, ledamot
Johan Strid, ledamot
Fredrik Åhlberg, ledamot

Protokoll från tidigare årsstämmor

Extra bolagsstämma 20 september 2016

Sidan ändrades senast den [insert_php] the_modified_time(‘j’); [/insert_php] [insert_php] the_modified_time(‘F Y’); [/insert_php].