Affärsetik och anti-korruption

Affärsetik och anti-korruption är prioriterade områden för oss då båda är starkt kopplade till spelverksamheten och är en förutsättning för en långsiktig hållbar affär.

Vårt anseende är vår mest värdefulla tillgång. Våra kunder och andra intressenter förväntar sig att vi agerar etiskt och moraliskt korrekt. Det handlar om normer, värderingar och beteenden som bygger vår företagskultur och stärker vårt förtroende.

Vårt mål är att synliggöra och förebygga oetiskt agerande, såväl internt som externt. Vår uppförandekod beskriver hur vi inom koncernen förväntas uppträda mot varandra och mot vår omvärld. Men för att det inte ska stanna vid vackra ord har alla chefer ett ansvar att se till att våra vägledande principer kommuniceras, följs och hålls vid liv.  Alla anställda ska veta hur vi förväntas agera etiskt och moraliskt korrekt, liksom alla ska veta när de ska säga ifrån och rapportera oegentligheter inom bolaget. Vi har ett internt whistleblowing-system som gör det möjligt att anonymt rapportera oegentligheter inom bolaget. Har du uppgifter om misstänkt olagligt spel, lotterier, uppgjorda matcher eller annat som rör den svenska spelmarknaden: tipsa Lotteriinspektionen.

Vi omfattas av LOU, lagen om offentlig upphandling, vid inköp vilket gör att våra leverantörer ges möjlighet att konkurrera på lika villkor i varje upphandling. Vi har uppförandekod för leverantörer och rutiner för uppföljning av den.

Motverkar matchfixning

Vi samarbetar med Svenska Fotbollförbundet för att motverka matchfixning, (uppgjorda matcher och manipulerade resultat) som är ett stort hot mot idrotten och vår verksamhet. Avtalet mellan Fotbollförbundet och oss innebär bland annat att förbundet ges ytterligare resurser att bekämpa matchfixning, till exempel genom att filma alla division I-matcher, och genom information och utbildning till ledare, spelare, domare och funktionärer.

Vi samarbetar också med RF genom att finansiera en tjänst på förbundet som ansvarar för information och utbildningsstöd inom området.

Spel omfattas av penningtvättslagen

Den 2 augusti 2017 träder en ny lag i kraft som ett led i kampen mot penningtvätt. Lagen gäller för hela den svenska spelbranschen.

Varför ska penningtvättslagen omfatta spelbranschen?

Sedan 2009 har vår kasinoverksamhet omfattats av penningtvättslagen. Spelbranschen omsätter miljardbelopp varje år och vissa spelprodukter riskerar att utnyttjas för penningtvätt. Vårt och andra spelbolags betalningssystem påminner också om bankernas och därför har man inom EU bestämt att hela spelbranschen ska omfattas av penningtvättslagen. Den svenska lagen börjar alltså gälla 2 augusti 2017.

Vad innebär lagen?

Alla spelbolag måste enligt den nya lagen ha kännedom om sina kunder. Det innebär att vi kan behöva ställa några frågor till dig som är eller vill bli kund hos oss. Kanske känner du igen det från dina kontakter med din bank, en fastighetsmäklare eller ett växlingskontor? Läs mer om penningtvättslagen hos Lotteriinspektionen, som är den myndighet som både ger tillstånd till viss spelverksamhet och som granskar att spelbranschen följer de lagar som finns.

https://www.lotteriinspektionen.se/lagar–villkor/penningtvatt/

Uppförandekod

Syftet med vår uppförandekod är att beskriva hur vi ska uppträda mot kunder, leverantörer, ombud, affärspartner och omvärlden.

Verksamheten får inte utnyttjas till penningtvätt eller andra brott.

Anställda och styrelseledamöter får inte delta i lotteri eller spel där de har möjlighet att påverka spelutfallet.

Sidan ändrades senast den 4 maj 2017.