Årsredovisning 2017
Meny

Spel ska vara till glädje för alla!

Highlights 2017

Året i korthet

Q1

 • Nya bolagsspel – möjliggör för kunderna att spela tillsammans.
 • Nattöppet på Oddset – ger ökat utbud av spel till exempel i de stora amerikanska ligorna live.
 • Ny pokerplattform – möjliggör både turneringar och ­kontantspelbord i de mobila enheterna.
 • Samarbetet med Riksidrottsförbundet med främsta fokus på motion och rörelse för barn och ungdomar har tecknats. Avtalet löper över 3 år till ett totalt värde om 150 miljoner.

Q2

 • Vikinglotto – förbättrad vinstplan med högre jackpott, nytt utseende samt erbjuds nu hos både ombud och online.
 • Nordens första crapsbord – nytt socialt spel på Casino Cosmopol.
 • Swish och Masterpass – nya insättningsmetoder till kundernas spelkonton.
 • Internationell utmärkelse för boken Sportsvenska för invandrare – guld i kategorin Multicultural Marketing i världens största PR-tävling The Sabre Awards.

Q3

 • Nettospelintäkterna online ökade med cirka 21 procent, varav mobilen ökade med cirka 50 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Lansering av BankID för säkrare och enklare inloggning för kund.

Q4

 • Lansering av Miljonregnet med ännu större chans att bli miljonär på Lotto.
 • Lansering av Oddset Challenge, ett helt nytt poolspel på sport.

 

Ladda ner hela årsredovisningen:

Svenska Spel Årsredovisning 2017

VD och Ordföranden kommenterar

Nya spelupplevelser och nöjda kunder stärker vår position

2017 var ett bra år för Svenska Spel, för alla som gillar spel och som vill att det ska ske under ansvarsfulla former. Under året firade vi 20 år som Svenska Spel och framtiden ser mer positiv och spännande ut än någonsin.

Vi ska fortsätta vara marknadsledande

Vi står troligen inför den största förändringen på spelmarknaden i modern tid och då har styrelsen en viktig roll i förändringsarbetet.

Den svenska spelmarknaden

I väntan på en omreglerad spelmarknad

Den svenska spelmarknaden består av i Sverige reglerade spelbolag och utlandsbaserade spelbolag utan tillstånd i Sverige. Det finns även en illegal marknad. Den 1 januari 2019 väntas en ny licensmarknad träda i kraft.

Röster om Svenska Spel

Dialogen med våra intressenter

Svenska Spels strategier ska säkra en långsiktigt hållbar utveckling för bolaget, den svenska spelmarknaden, kunderna och samhället i stort. Dialogen med intressenterna är en viktig del i utvecklingen av en hållbar verksamhet.

Läs mer om vår intressentdialog i årsredovisningen.

Svenska Spel Årsredovisning 2017
"Alla aktörer spelar en lika viktig roll"

Hållbarhetsexperten Parul Sharma ger här sin syn på hur Sverige och Svenska Spel kan bidra till att målen uppfylls.

"Jag hoppas att aktörerna utövar sin omsorgsplikt"

Henrik Armus är sedan mars 2017 ordförande i Spelberoendes Riksförbund. Med en historia av eget spelberoende kan han själv relatera till många av svårigheterna som medlemmarna ställs inför.

"Löpning gör mig mer effektiv"

Högt tempo och spännande utmaningar i spelbranschen gjorde att Hanna Radtke Bergström sökte sig till Svenska Spel.

"Det är många goda krafter som jobbar tillsammans"

Fotboll har en särskild plats i hjärtat hos Anders Wikström – Svensk Elitfotbolls samordnare mot matchfixning sedan 2016.

Strategi
Upplevelse och Ansvar

Svenska Spels övergripande strategi och vägvisare är att genom ”Upplevelse och Ansvar” fortsätta att växa och bibehålla en ledande position på marknaden. Den övergripande strategin bryts ner i tre perspektiv för att skapa värde för kunder, medarbetare och ägare.

1

Den bästa och tryggaste spelupplevelsen

Vi är övertygade om att den bästa spelupplevelsen är underhållande och spännande samtidigt som den är trygg och säker.

2

Engagerade medarbetare

Vi vet att engagemang hos medarbetarna är en viktig framgångsfaktor för att lyckas. Vi vill uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare som är stolta över att arbeta på svenska folkets eget spelbolag.

3

Värde för ägare och samhälle

Svenska Spel ska investera för framtiden för att stärka konkurrenskraften och vara ett långsiktigt hållbart och effektivt företag som skapar ägarvärde.

Våra intressenter tycker att spelansvaret är det viktigaste området inom ramen för vårt hållbarhetsarbete. Affärsetik och anti-korruption är två andra prioriterade områden. Båda är starkt kopplade till spelverksamheten och en förutsättning för en långsiktigt sund och hållbar verksamhet.

Hållbarhetsredovisningen 2017 är en integrerad del av årsredovisningen. Redovisningen sker i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards, tillämpningsnivå Core.

Svenska Spel Årsredovisning 2017

Om Svenska Spel

Vision – Spel ska vara till glädje för alla

Svenska Spel är det största, mest välkända och omtyckta spelbolaget på den svenska marknaden. Kunderna möter våra produkter och tjänster där de så önskar i digitala och fysiska miljöer. Oavsett var kunderna spelar vill vi att det blir en spännande och trygg spelupplevelse.

Svenska Spel Årsredovisning 2017
Till toppen