Resultatökning andra kvartalet men fortsatt minskad marknadsandel

Visby, 20 juli 2015

Under andra kvartalet 2015 uppgick Svenska Spels resultat efter finansiella poster och skatt till 1 135 MSEK, en ökning med 2,7 procent jämfört med motsvarande period 2014.

”Resultatet för kvartalet ökar något, men vi känner fortfarande en stark oro över marknadens okontrollerade utveckling. Vi efterlyser snabba och konkreta åtgärder från både politiker och myndigheter som säkerställer att den svenska spelmarknaden blir sund och säker”, säger Lennart Käll, vd Svenska Spel.

Kvartalet april – juni 2015

 • Ett nytt avtal med Svenska Ishockeyförbundet (SIF) har tecknats. Avtalet löper över sex år till ett värde av drygt 121 MSEK.

 • Nöjd kund-index, NKI, uppgick till 70 vilket är en ökning från 69 föregående kvartal.

 • Imagevärdet, som anger andelen svenskar som är uttalat positiva till Svenska Spel, uppgick till 61 %, och är nära oförändrat jämfört med tidigare kvartal.

 • Spelansvarsimage uppgick till 54 %, vilket är en ökning från 51 % föregående kvartal.

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 164 MSEK (2 163), i nivå med föregående år.

 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 137 MSEK (1 085), en ökning med 4,7 %.

 • Resultatet för koncernen uppgick till 1 135 MSEK (1 105), en ökning med 2,7 %.

 • Rörelsemarginalen uppgick till 22,5 % (20,8).

Delårsperioden januari – juni 2015

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 4 349 MSEK (4 457), en minskning med 2,4 %.

 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 328 MSEK (2 329), i nivå med föregående år.

 • Periodens resultat för koncernen uppgick till 2 337 MSEK (2 363), en minskning med 1,1 %.

 • Rörelsemarginalen uppgick till 22,6 % (21,6).

.

För mer information kontakta:

För kontakt med Lennart Käll, VD, eller Marie Loob, Finansdirektör/Vice VD, sök presschef Johan Tisell på tel. 070-322 55 21.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *