Starkt resultat trots tuff konkurrens

Visby 30 januari 2014

Svenska Spel-koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för 2013 blev 5 268 miljoner kronor, en ökning med 129 miljoner kronor (2,5%) jämfört med 2012.
– Vi visar på vårt bästa rörelseresultat någonsin och vår rörelsemarginal har förbättrats, vilket framför allt förklaras av en förändrad produktmix och lägre kostnader, säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

•  I januari lanserades Eurojackpot, ett internationellt nummerspelssamarbete med 14 deltagande europeiska länder.

•  Svenska Spel certifierades i mars för andra gången enligt World Lottery Associations spelansvarsstandard.

•  Spelansvarsverktyg för Vegas har under hösten införts vilket innebär att kunderna kan sätta individuella gränser i tid och pengar för sitt spelande.

•  I oktober lanserades högre återbetalning på Oddset.

•  Sponsringssatsningen Gräsrot, där kunderna påverkar fördelningen av 50 miljoner kronor till sina favoritföreningar avslutades för första året i oktober. Utbetalning har skett till 6 365 föreningar runt om i landet.

•   2014 införs obligatorisk registrering av spel för samtliga spelformer utom fysiska lotter och spel inne på Casino Cosmopols kasinon.

Perioden januari – december

•  Nettospelintäkterna för koncernen minskade till 9 729 (9 815) MSEK, en minskning med 0,9%.

•  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 5 202 (5 083) MSEK, en ökning med 2,3%.

•  Årets resultat för koncernen uppgick till 5 268 (5 138) MSEK, en ökning med 2,5%.

•  Rörelsemarginalen uppgick till 22,6 (22,0)%.

Fjärde kvartalet oktober – december

•  Nettospelintäkterna för koncernen minskade till 2 597 (2 707) MSEK, en minskning med 4,1%.

•  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 403 (1 439) MSEK, en minskning med 2,5%.

•  Kvartalets resultat för koncernen uppgick till 1 423 (1 459) MSEK, en minskning med 2,4%.

•  Rörelsemarginalen uppgick till 22,8 (23,0)%.

Bokslutskommuniké januari-december 2013 hittar du .
Svenska Spels årsstämma hålls i Visby den 24 april 2014.

För mer Information, kontakta:
Lennart Käll, VD, tel 010-120 77 77
Marie Loob, Finansdirektör/Vice VD, tel 010-120 55 21
Olle Axelsson, Kommunikationsdirektör, 070-820 90 00